(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Zamówienia publiczne » Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa zbiornika wodnego Bzin
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji
» DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Ilość wiadomości z działu 'Zamówienia powyżej 130 000,00 zł ': 27
1  DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA
DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMIN...
2023-05-19 1418 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
2  PRZEBUDOWA UL. INŻ. WINCENTEGO CHOROSZEWSKIEGO
Suchedniów, 20.04.2023 r.

INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O UDZIE...
2023-04-20 0959 Czytano:111 razy » Przeczytaj artykuł
3  Ogłoszenie o postępowaniu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LANGIEWICZA, UL. SŁONECZNEJ, UL. JARZĘBINOWEJ - AGLOMERACJA V ETAP

INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania: “BUDOWA KAN...
2022-12-19 1300 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
4  Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania: “Budowa kanal...
2022-09-28 1330 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
5  Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
Nazwa postępowania: “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomoś...
2022-09-28 1315 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
6  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: �...
2022-09-23 1423 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
7  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – III postępowanie, zmniejszony zakres rzeczowy
Zamawiający: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
NIP: REGON:
Tel. (41) 25 43 1...
2022-08-17 1405 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
8  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie
Zamawiający: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
NIP: REGON:
Tel. (41) ...
2022-07-29 1520 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
9  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK sierpień – grudzień 2022 r.
Suchedniów, 22.07.2022 r.

INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA


Naz...
2022-07-22 1507 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
10  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Ogłoszenie nr: Dz. U./S S107 299585-2022-PL z dnia 03.06.2022 r.

Data przesłania ogłoszenia ...
2022-06-03 1458 Czytano:1143 razy » Przeczytaj artykuł
11  Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania budżetowego pn.: 'Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie'
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach ...
2022-05-20 1512 Czytano:1608 razy » Przeczytaj artykuł
12  Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
'Przebudowa drogi gminnej Nr 389003T – Ostojów – Krzyżka -...
2022-05-19 1524 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
13  Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotnicz...
2022-05-10 1354 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
14  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. STOKOWIEC W SUCHEDNIOWIE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2022-04-25 0942 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
15  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 389003T OSTOJÓW - KRZYŻKA - PODŁAZIE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2022-04-21 1053 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
16  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MIEJSKI KLUB SPORTOWY ORLICZ
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2022-04-11 0946 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
17  Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2022-03-17 1029 Czytano:1305 razy » Przeczytaj artykuł
18  II postępowanie Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych ul. Fabryczna
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2021-11-29 1530 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
19  II OGŁOSZENIE Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych w ciągu starodroża DK nr 7
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suche...
2021-11-23 0906 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
20  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 389001 T WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NA RZECE ŻARNÓWCE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2021-11-15 1521 Czytano:1057 razy » Przeczytaj artykuł
21  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozbudowa drogi gminnej Nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Żarnówce
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2021-11-12 1037 Czytano:1727 razy » Przeczytaj artykuł
22  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów - przejścia dla pieszych ul. Fabryczna i ul. Kościelna
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez...
2021-11-09 1057 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
23  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Gminy Suchedniów – przejścia dla pieszych w ciągu starodroża DK nr 7”
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na w...
2021-11-03 1202 Czytano:1134 razy » Przeczytaj artykuł
24  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU GNI.271.3.2021.AJ
UWAGA:
W związku z awarią strony internetowej dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov...
2021-09-29 1441 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
25  Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i w ul. Warszawskiej w Suchedniowie
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi p...
2021-09-21 0852 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
26  Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie”.
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawsk...
2021-09-02 1518 Czytano:1561 razy » Przeczytaj artykuł
27  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie
Zamawiający: Gmina Suchedniów
ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów
NIP: REGON:
Tel. (41) ...
2021-08-24 1441 Czytano:1718 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Plany postępowań
Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
Zapytania ofertowe
Ostat. 10 wiadomości:

» DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA
» PRZEBUDOWA UL. INŻ. WINCENTEGO CHOROSZEWSKIEGO
» Ogłoszenie o postępowaniu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LANGIEWICZA, UL. SŁONECZNEJ, UL. JARZĘBINOWEJ - AGLOMERACJA V ETAP
» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
» „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – III postępowanie, zmniejszony zakres rzeczowy
» „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” – II postępowanie
» Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK sierpień – grudzień 2022 r.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów