(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Petycja G1ANT ROBOT Sp. z o.o.
» Uchwała Nr 45/2024 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 czerwca 2024 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘOWANIA
» Sprawozdanie finansowe za rok 2023
» Ogłoszenie z dnia 11.06.2024 r. o konsultacjach oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Wiadomości:

Ochrona Danych Osobowych (RODO)
   Dane kontaktowe
   Klauzule informacyjne

Status Prawny
   Statut Gminy

Wydziały
   Wydział Organizacyjny
   Wydział Finansowy
   Urząd Stanu Cywilnego
   Wydział Rozwoju i Strategii
   Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
   Radca Prawny
   Stanowisko ds. społecznych
   Stanowisko ds. edukacji
   .....

Władze
   Rada Miejska
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Dyżury w sprawach skarg i wniosków mieszkańców
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Wiceprzewodniczacy
     Plan Pracy Rady i sprawozdania
     Sesje rady i protokoły z sesji
     PROTOKOŁY Z SESJI KADENCJI 2014 - 2018
     e- Sesja
     PROTOKOŁY Z SESJI KADENCJI 2018 - 2023
     Interpelacje i zapytania radnych
     VADEMECUM RADNEGO
     Interpelacje radnych kadencja 2018 - 2023
     Interpelacje radnych kadencja 2024-2029
     Zapytania radnych 2024 - 2029
     Komisje Rady
     Posiedzenia komisji 2018-2023
     Terminy Komisji
     Posiedzenia Komisji 2024-2029
     Lista Radnych
     Dyżury Radnych
     Sposob stanowienia aktow publicznoprawnych
     Apele Rady Miejskiej
   Burmistrz Miasta
   Z-ca Burmistrza
   Sekretarz
   Skarbnik

Struktura organizacyjna

Jednostki pomocnicze

Jednostki podległe
   Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
     Informacje ogólne - ZGK
     Przetargi - ZGK
     Sprawozdania finansowe
     Zamówienia publiczne
   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
     Informacje ogólne - OSiR
     Przetargi - OSiR
     Sprawozdania finansowe
   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie
     Informacje ogólne - MGOPS
     Przetargi - MGOPS
     Sprawozdania finansowe
     Oferty pracy
   Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie
     Informacje ogólne - SOK
     Przetargi - SOK
   Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Suchedniowie
     Informacje ogólne - MG BP
     Przetargi - MG BP
   Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie
     Informacje ogólne - Przedszkole
     Przetargi - Przedszkole
     Sprawozdania finansowe
   Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr1 w Suchedniowie
     Informacje ogólne - SSP Nr 1
     Przetargi - SSP Nr 1
     Sprawozdania finansowe
   Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr3 w Suchedniowie
     Informacje ogólne - SSP Nr 3
     Przetargi - SSP Nr 3
     Sprawozdania finansowe
   Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie
     Informacje ogólne - SSP Ostojów
     Przetargi - SSP Ostojów
     Sprawozdania finansowe
   Gimnazjum w Suchedniowie - włączone doSamorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1
   Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza - Organ prowadzący - Powiat Skarżyski
     Informacje ogólne - ZS
     Przetargi - ZS
   Zakład Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie - zlikwidowany
   Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Suchedniowie - zlikwidowany
   - -

Mienie komunalne

Budżet i finanse
   Budżet
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Realizacja planowanych wydatków
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Informacja o zadłużeniu
   Sprawozdania z wykonania budżetu
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminn za 2015r.
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminn za 2016r.
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
     Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.
   Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Sprawozdania finansowe
   Ulgi w podatku
   Wnioski

Oferty inwestycyjne

Ogłoszenia/Obwieszczenia

Przetargi
   Rok 2003
   Przetarg nieograniczony

Zamówienia publiczne
   Plany postępowań
   Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
   Zapytania ofertowe

Petycje

Pożytek publiczny

Oświadczenia majątkowe
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
     Oświadczenia radnych za 2017 rok
     Oświadczenia radnych na koniec kadencji 2014 - 2018
     Oświadczenia radnych na początek kadencji - 2018
     Oświadczenia radnych - 2018 r.
     Oświadczenia radnych - 2019 r.
     Oświadczenia radnych - 2020 r.
     Oświadczenia radnych - 2021 r.
     Oświadczenia radnych - za 2022 r.
     Oświadczenia radnych na koniec kadencji 2018 - 2024
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU
     Oświadczenia pracowników za 2016 rok
     Oświadczenia pracowników za 2017 rok
     Oświadczenia pracowników na koniec kadencji - 2018
     Oświadczenia pracowników na początek kadencji - 2018
     Oświadczenia pracowników za 2018 rok
     Oświadczenia pracowników za 2019 rok
     Oświadczenia pracowników za 2020 rok
     Oświadczenia pracowników za 2021 rok
     Oświadczenia pracowników za 2022 rok
     Oświadczenia pracowników na koniec kadencji - 2024
     Oświadczenia pracowników za 2023 rok
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDN. ORGANIZACYJNYCH
     Oświadczenia kierowników za 2016 rok
     Oświadczenia kierowników za 2017 rok
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2018 rok
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2019 rok
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2020 rok
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2021 rok
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2022 r.
     Oświadczenia dyrektorów i kierowników za 2023 r.
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYDAWANIA DECYZJI
     Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
     Oświadczenia majątkowe za 2021 r.
     Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

Rejestry i ewidencje
   REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
   Rejestr Instytucji Kultury
   Strategie sektorowe
   Inwestycje
   Infrastruktura techniczna
   Realizacja ważniejszych zadań publicznych
   Raporty o stanie gminy
   Kompleksowe strategie rozwoju
   Wymiana doświadczeń
   Wykaz kąpielsk

Oferty pracy

Kontakt
   Skontaktuj się z nami
   Gdzie się mieścimy

Wybory i Referenda
   Wybory samorzadowe 2006r.
   Wyniki wyborów
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2007r.
   Referendum Gminne - 2009
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009
   Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010r.
   Wybory samorządowe 2010
   Wybory organów jednostek pomocniczych gminy
   Wybory ławników kadencji 2012 - 2015
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011 r.
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014r.
   Wybory uzupełniające do Senatu RP - 2014r.
   Wybory samorządowe - 2014
   Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015r.
   Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
   Referendum Ogólnokrajowe 2015
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2015
   WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019r.
   Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019
   Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
   Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
   Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 - 2023
   Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suchedniowie - 20.06.2021 r.
   Wybory ławników na kadencję 2024-2027
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2023
   Referendum Ogólnokrajowe 2023 r.
   Wybory samorządowe 2024
   Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2024 r.

PROGRAMY, STRATEGIE
   Strategia Rozwoju
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
   Plan Rozwoju Lokalnego
   Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   Program Zdrowotny
   Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

OCHRONA ŚRODOWISKA
   Program usuwania materiałów zawierających azbest
   Dotacje do kolektorów słonecznych
   UTYLIZATOR
   Gospodarka odpadami
   Regulamin utrzymania czystości i porządku
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów
   Taryfy - woda i ścieki
   Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Raport o stanie gminy

PROGRAM REWITALIZACJI

Ponowne wykorzystanie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE

Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego

Instrukcja obsługi

Kontrole zewnętrzne

Spis Rolny 2020 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Planowanie Przestrzenne
   Obszary objęte ustaleniami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
   Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy
   Rozpoczęte procedury planistyczne
   System Informacji Przestrzennej
   Zbiory danych przestrzennych
   Rejestr Urbanistyczny

Deklaracja dostępności

Dokumenty do pobrania
   DRUKI Z ZAKRESU URZĘDU STANU CYWILNEGO
   DRUKI - SPRAWY MELDUNKOWE
   DRUKI - DEKLARACJE PODATKOWE
   DRUKI - GOSP. KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAGOSP. PRZESTRZENNE
   Druki- Edukacja

Prawo miejscowe:

Zarządzenia
   Zarządzenia 2006
   Zarządzenia 2008
   Zarządzenia 2010
   Zarządzenia 2011
   Zarządzenia 2012
   Zarządzenia 2013
   Zarządzenia 2014
   Zarządzenia 2015
   Zarządzenia 2016
   Zarządzenia 2017
   Zarządzenia 2018
   Zarządzenia 2019
   Zarządzenia 2020
   Zarządzenia 2021
   Zarządzenia 2022
   Zarządzenia 2023
   Zarządzenia 2024

Uchwały
   Uchwały 2004 rok
   Uchwały 2005 rok
   Uchwały 2006 rok
   Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
   Uchwały 2007 rok
   Uchwały 2008 rok
   Uchwały 2009 rok
   Uchwały 2010 rok
   Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
   Uchwały 2011 rok
   Uchwały 2012 rok
   Uchwały 2013 rok
   Uchwały 2014 rok
   Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
   Uchwały 2015 rok
   Uchwały 2016 rok
   Uchwały 2017 rok
   Uchwały 2018 rok
   Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
   Opinie do uchwał
   Projekty uchwał
     Projekty uchwał - 2013
     Projekty uchwał - 2014
     Projekty uchwał - Styczeń 2014
     Projekty uchwał - Luty 2014
     Projekty uchwał - Marzec 2014
     Projekty uchwał - Maj 2014
     Projekty uchwał - Sierpień 2014
     Projekty uchwał - listopad 2014
     Projekty uchwał - Grudzień 2014r.
     Projekty uchwał - Grudzień 2014r. (2)
     Projekty uchwał - 2015
     Projekty uchwał - styczeń 2015
     Projekty uchwał - luty 2015
     Projekty uchwał - marzec 2015
     Projekty uchwał - kwiecień 2015
     Projekty uchwał - maj 2015
     Projekty uchwał - czerwiec 2015
     Projekty uchwał - lipiec 2015
     Projekty uchwał - wrzesień 2015
     Projekty uchwał - październik 2015
     Projekty uchwał - listopad 2015
     Projekty uchwał - grudzień 2015
     Projekty uchwał - 2016
     Projekty uchwał - styczeń 2016
     Projekty uchwał - luty 2016
     Projekty uchwał - marzec 2016
     Projekty uchwał - kwiecień 2016
     Projekty uchwał - czerwiec 2016
     Projekty uchwał - sierpień 2016
     Projekty uchwał - wrzesień 2016
     Projekty uchwał - 26 wrzesień 2016
     Projekty uchwał - październik 2016
     Projekty uchwał - listopad 2016
     Projekty uchwał - grudzień 2016
     Projekty uchwał - 29 grudzień 2016
     Projekty uchwał- 2017
     Projekty uchwał- luty 2017 r.
     Projekty uchwał- marzec 2017 r.
     Projekty uchwał- maj 2017 r.
     Projekty uchwał- czerwiec 2017 r.
     Projekty uchwał- lipiec 2017 r.
     Projekty uchwał- wrzesień 2017 r.
     Projekty uchwał- październik 2017 r.
     Projekty uchwał- listopad 2017 r.
     Projekty uchwał- grudzień 2017 r.
     Projekty uchwał - 2018
     Projekty uchwał - luty 2018 r.
     Projekty uchwał - marzec 2018 r.
     Projekty uchwał - kwiecień 2018 r.
     Projekty uchwał - maj 2018 r.
     Projekty uchwał - czerwiec 2018 r.
     Projekty uchwał - wrzesień 2018 r.
     Projekty uchwał - październik 2018 r.
     Projekty uchwał - listopad 2018 r.
     Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
     Projekty uchwał - grudzień 2018 r.
     Projekty uchwał - 2019
     Projekty uchwał - styczeń 2019 r.
     projekty uchwał - Luty 2019 r.
     projekty uchwał - marzec 2019 r.
     projekty uchwał - kwiecień 2019 r.
     projekty uchwał - maj 2019 r.
     projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
     projekty uchwał - wrzesień 2019
     projekty uchwał - październik 2019
     Projekty uchwał - listopad 2019 r.
     Projekty uchwał - grudzień 2019 r.
     Projekty uchwał - 2020
     Projekty uchwał - luty 2020 r.
     Projekty uchwał - marzec 2020 r.
     Projekty uchwał - kwiecień/maj 2020 r.
     Projekty uchwał - czerwiec 2020 r.
     Projekty uchwał - lipiec 2020 r.
     Projekty uchwał - sierpień 2020 r.
     Projekty uchwał - wrzesień 2020
     Projekty uchwał - październik 2020
     projekty uchwał - listopad 2020 r.
     Projekty uchwał - grudzień 2020 r.
     Projekty uchwał - 2021
     Projekty uchwał - styczeń 2021 r.
     projekty uchwał - luty 2021 r.
     projekty uchwał - marzec 2021 r.
     projekty uchwał - kwiecień 2021 r.
     projekty uchwał - maj 2021 r.
     projekty uchwał - czerwiec 2021 r.
     projekty uchwał - lipiec 2021 r.
     projekty uchwał - sierpień 2021 r.
     projekty uchwał - wrzesień 2021 r.
     projekty uchwał - październik 2021 r.
     projekty uchwał - listopad 2021 r.
     projekty uchwał - grudzień 2021 r.
     Projekty uchwał - 2022
     Projekty uchwał - styczeń 2022 r.
     Projekty uchwał - luty 2022 r.
     Projekty uchwał - marzec 2022 r.
     Projekty uchwał - kwiecień 2022 r.
     Projekty uchwał - maj 2022 r.
     Projekty uchwał - czerwiec 2022 r.
     projekty uchwał - sierpień 2022 r.
     Projekty uchwał - wrzesień 2022 r.
     Projekty uchwał - październik 2022 r.
     Projekty uchwał - grudzień 2022 r.
     Projekty uchwał - 2023
     projekty uchwał - styczeń 2023 r.
     projekty uchwał - luty 2023 r.
     projekty uchwał - marzec 2023 r.
     projekty uchwał - kwiecień 2023 r.
     projekty uchwał - maj 2023 r.
     projekty uchwał - czerwiec 2023 r.
     projekty uchwał - sierpień 2023 r.
     projekty uchwał - wrzesień 2023 r.
     projekty uchwał - listopad 2023 r.
     projekty uchwał - grudzień 2023 r.
     Projekty uchwał - 2024
     projekty uchwał - luty 2024 r.
     projekty uchwał - marzec 2024 r.
     Projekty uchwał 2024 r. - kadencja 2024-2029
     projekty uchwał - maj 2024 r.
   Uchwały 2019 rok
   Uchwały 2020 rok
   Uchwały 2021 rok
   Uchwały 2022 rok
   Uchwały 2023 rok
   Uchwały 2024 rok
     projekty uchwał - luty 2024 r.
   Uchwały 2024 r. - Kadencja 2024-2029

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Sprawy budowlane
   Działalność gospodarcza
   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   Ewidencja ludności
   Dowody osobiste
   Urząd Stanu Cywilnego
   Podatki
   Ochrona środowiska
   Gospodarowanie mieniem komunalnym
   Planowanie przestrzenne
   Sprawy mieszkaniowe
   Podziały, numery nieruchomości
   Edukacja
   Pomoc Społeczna
   ARCHIWUM

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień

Załatwianie spraw w formie elektronicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
kasa czynna w godz. 7:30-14:00


Dziennik Ustaw

Monitor Polski


Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

Konto:

25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- dochody jednostek budżetowych.


Konto

10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
-zobowiązanie pieniężne,
- opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
- dzierżawy,
- najmy, czynsz,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Konto

68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

- wadia


Konto

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

/dvqpq2981b/skrytka
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów