(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa zbiornika wodnego Bzin
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji
» DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA IT DLA GMINY SUCHEDNIÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO CYFROWA GMINA
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Władze
 • Sekretarz
 • SEKRETARZ MIASTA I GMINY

  Funkcję sekretarza pełni Pani Magdalena Przyjemska.

  1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza organizuje pracę Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania.
  2. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
  1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
  a) koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
  b) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych dokumentów regulujących organizację wewnętrzną Urzędu;
  2) nadzorowanie terminowości i poprawności przygotowania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
  3) nadzorowanie spraw z zakresu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
  w tym kierowniczych stanowisk urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  4) organizowanie służby przygotowawczej,
  5) nadzorowanie w Urzędzie prawidłowej działalności archiwalnej, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej i kpa,
  6) współpraca z sołectwami i komitetami osiedlowymi, zapewniając uczestnictwo Burmistrza lub przedstawiciela Burmistrza na zebraniach,
  7) nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw obywateli, w tym skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców,
  8) przygotowywanie projektów zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między kierownikami komórek organizacyjnych,
  10) opracowywanie zakresów czynności dla stanowisk kierowniczych komórek organizacyjnych,
  11) przeprowadzanie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na kierowniczych i samodzielnych stanowiskach urzędniczych,
  12) nadzorowanie i kompletowanie dokumentacji z prac Rady,
  13) współpraca z Radą i jej komisjami,
  14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  15) potwierdzanie wiarygodności złożonych podpisów,
  16) koordynacja i organizacja prac związanych z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych; referendów i spisów,
  17) zapewnienie funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
  18) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
  19) kierowanie oraz nadzorowanie działalnością Wydziału Organizacyjnego,
  20) wykonywanie innych zadań na polecenia lub z upoważnienia Burmistrza.


  Data wprowadzenia: 2023-03-22 1018
  Data upublicznienia: 2023-03-22
  Art. czytany: 183 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów