(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» Uchwała Nr 262/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych
» Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy - wyciąg
» Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 23 maja 2024 r. - zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Struktura organizacyjna
 • ORGANIZACJA URZĘDU

  Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy

  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
  2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały i samodzielne stanowiska pracy
  1) wydział jest jednostką organizacyjną zatrudniającą co najmniej trzech pracowników zajmujących się kategoriami spraw należących do wydziału,
  2) samodzielnym stanowiskiem jest najmniejsza jednostka organizacyjna, którą tworzy
  się jeśli przepis tak stanowi lub w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną kategorię spraw lub kategorie zbliżone tematycznie,
  3) w przypadkach uzasadnionych wielkością realizacji zadań przez wydział, Burmistrz może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika wydziału.
  4) w pozostałych przypadkach zastępstwo w czasie nieobecności kierownika pełni wyznaczony przez niego pracownik.
  3. W ramach struktury organizacyjnej wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
  1) Wydział Organizacyjny – znak OR,
  2) Wydział Finansowy – znak FN,
  3) Wydział Rozwoju i Strategii- znak RS,
  4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska – znak GNI,
  5) Urząd Stanu Cywilnego – znak USC,
  6) samodzielne stanowiska pracy:
  a) stanowisko do spraw społecznych – znak SO,
  b) stanowisko do spraw edukacji– znak ED
  c) stanowisko do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – znak OC
  4. Pracą wydziałów z wyjątkiem Wydziałów Finansowego i Organizacyjnego kierują kierownicy; natomiast Wydziałem Organizacyjnym – Sekretarz, Finansowym – Skarbnik.
  5. Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik.
  6. Strukturę organizacyjną urzędu, powiązania funkcjonalne i zależności służbowe przedstawia schemat organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.


  Data wprowadzenia: 2023-03-22 1022
  Data upublicznienia: 2023-03-22
  Art. czytany: 3099 razy

  » Schemat organizacyjny - rozmiar: 66026 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego - rozmiar: 20753197 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów