(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 27.02.2024 r. Znak: AB.6740.2.9.2023.MP
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 27.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.6.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 27.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.5.2023
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 4 marca 2024 r. Znak: GNI.6220.4.2023 o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 grudnia 2022 r. Znak:GNI.6220.4.2022

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 2 grudnia 2022 r. Znak:GNI.6220.4.2022

  Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
  ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  podaje do publicznej wiadomości

  informację o wydaniu w dniu 02.12.2022 r. znak: GNI.6220.4.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego PV Suchedniów A z możliwością podziału na mniejsze instalacje o łącznej mocy do 4 MW wraz
  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 81 i 82, obręb 0005 Krzyżka, gmina Suchedniów, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
  Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach od 730 do 1530 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr (41) 25 – 43 – 186 wew. 52.
  Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 06.12.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl.


  Z up. Burmistrza
  Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
  mgr inż. Dariusz Miernik  Data wprowadzenia: 2022-12-06 1232
  Data upublicznienia: 2022-12-06
  Art. czytany: 590 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 13922 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  Rejestr zmian:
  2022-12-06
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Ewa Niemczyk
  2. Typ zdarzenia: upublicznienie wiadomości - Zmienił: Ewa Niemczyk
  3. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Ewa Niemczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów