(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Pożytek publiczny
 • Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi

  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.153.2022
  Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  z dnia 21.10.2022 r.


  OGŁOSZENIE


  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2023 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje odbywają się w terminie od 24 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r.

  Treść projektu Programu oraz formularz konsultacyjny są dostępne:
  1) na stronie www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce pożytek publiczny,
  2) na stronie www.suchedniow.pl w zakładce organizacje pozarządowe,
  3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, Wydział Rozwoju i Strategii pok. 202

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Suchedniów, mogą przekazać uwagi oraz propozycje do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r.

  Wypełniony formularz konsultacji należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów.

  Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone na formularzach anonimowych, niezawierające uzasadnienia, przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu, złożone po 07.11.2022 r.

  Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Suchedniów odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”.

  Burmistrz Miasta i Gminy
  /-/
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2022-10-21 1346
  Data upublicznienia: 2022-10-21
  Art. czytany: 645 razy

  » formularz konsultacji - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » formularz konsultacji - rozmiar: 172047 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 20002 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie - rozmiar: 104156 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » projekt program współpracy - rozmiar: 119808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » projekt Program współpracy - rozmiar: 219703 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zarządzenie Burmistrza MiG - rozmiar: 65024 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie Burmistrza MiG - rozmiar: 117563 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów