(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Dokumenty do pobrania
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rb-50 sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
» Rb-50 sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
» Aktualizacja planu zamówień na 2023
» Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 27.01.2023 r. Znak: GNI.6733.7.2022
 • Wybory i Referenda
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suchedniowie - 20.06.2021 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 maja 2021 r.

  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
  z dnia 7 maja 2021 r.

  Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

  § 1.

  W związku z niedoborem kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie zgłoszonych przez komitet wyborczy, informuję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów:
  - w liczbie 8
  do dnia 10 maja 2021 r. (poniedziałek) do godz. 900 do siedziby Komisarza Wyborczego w Kielcach IV: budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, IV piętro, pok. 423.
  W związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

  § 2.

  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 930 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV.

  § 3.

  Nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

  Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
  /-/ Piotr Świerczyński


  Data wprowadzenia: 2021-05-07 0825
  Data upublicznienia: 2021-05-07
  Art. czytany: 1221 razy

  » Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania - rozmiar: 110022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Autor dokumentu: Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
  Rejestr zmian:
  2021-05-07
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Karolina Długosz
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów