INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 maja 2021 r.

2021-05-07 0825
Art. czytany: 1630 razy

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
z dnia 7 maja 2021 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

§ 1.

W związku z niedoborem kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie zgłoszonych przez komitet wyborczy, informuję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów:
- w liczbie 8
do dnia 10 maja 2021 r. (poniedziałek) do godz. 900 do siedziby Komisarza Wyborczego w Kielcach IV: budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, IV piętro, pok. 423.
W związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 930 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV.

§ 3.

Nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
/-/ Piotr Świerczyński