(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

  Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego


  Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. ( Dz. U z 2019 r. poz. 1775
  ze zm.) zarządzam co następuje:

  § 1.

  1.Mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych na terenie na terenie Gminy Suchedniów, powołuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy.
  2.Gminne Biuro Spisowe działa od chwili powołania do czasu całkowitego rozliczenia przeprowadzonego spisu; po czym ulega rozwiązaniu.


  § 2.

  W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie:

  1. Karolina Styczeń pełniąca funkcję koordynatora GBS
  2. Beata Borkowska członek
  3. Monika Lisowska członek
  4. Justyna Wierzbińska członek


  § 3.

  Do zadań GBS należy:
  1.zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego;
  2.uruchomienie stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnianie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji;
  3.prowadzenie działań promujących spis, a zwłaszcza samospis, we współpracy z WBS, w oparciu o materiały przygotowane w CBS;
  4.przeprowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i popularyzacyjnej, mającej na celu nabór wystarczającej liczby kandydatów na rachmistrzów terenowych i monitorowanie jej oddziaływania; w oparciu o materiały przygotowane w CBS oraz w ścisłej współpracy z WBS i zgodnie z przyjętą linią komunikacji,
  5.współpraca z właściwym miejscowo WBS w pracach logistycznych oraz organizacyjno- technicznych;
  6.wsparcie koordynatora gminnego w bieżących sprawach dotyczących spisu;
  7.rejestracja danych kandydatów na rachmistrzów terenowych w SER;
  8.przekazanie kandydatom na rachmistrzów terenowych informacji o szkoleniach i dokonanie kwalifikacji osób spełniających wymogi konieczne do pracy w charakterze rachmistrza terenowego;
  9.prowadzenie listy osób, które zakwalifikowane zostaną do pełnienia roli rachmistrza oraz osób, które stanowić będą zasób rezerwowy do powołania na rachmistrza w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  10.monitorowanie czynności w ramach spraw spisowych i raportowanie wyników tego monitorowania,
  11.przekazywanie do WBS meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie gminy drogą
  e-mailową;
  12.kontrola przebiegu realizacji spisu oraz bezzwłoczne zgłaszanie do GKS wszelkich problemów organizacyjnych,
  a do WBS wszelkich problemów metodologicznych nierozstrzygniętych w oparciu o obowiązujące instrukcje;
  13.udzielanie pomocy rachmistrzom terenowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu;
  14.sporządzenie raportu z przebiegu spisu powszechnego i przesłanie drogą e-mailową do WBS,

  § 4.

  Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania zgodnie z harmonogramem prac biura, który określa Generalny Komisarz Spisowy w Instrukcji organizacyjnej do NSPLiM w 2021 r.


  § 5.

  Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi GBS.


  § 6.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Burmistrz Miasta i Gminy
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2021-01-26 1507
  Data upublicznienia: 2021-01-26
  Art. czytany: 1246 razy

  » Zarządzenie - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów