A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Dokumenty do pobrania
 • DRUKI - DEKLARACJE PODATKOWE
 • PODATEK LEŚNY

  DRUK ZL-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH – załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego

  DRUK IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY – osoby fizyczne

  DRUK ZL-1B ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM - załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego

  DRUK DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY – osoby prawne


  Podatek leśny

  Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888), Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126)

  Wzory z rozporządzenia obowiązują od dnia 1 lipca i mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono las). W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednio wzory wynikające z Uchwały Nr 3/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 65/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.

  Zgodnie z dodanym do art. 6 w/w ustawy ustępem 5a, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, wprowadzonych rozporządzeniem j. w wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest fakt powstania obowiązku podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

  Objaśnienia do wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określonych rozporządzeniem Minister Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126):

  Do każdej informacji IL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  IL-1 (1) - Informacja o lasach + ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

  ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy las stanowi własność więcej niż jednej osoby)

  Do każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny + ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)


  Data wprowadzenia: 2019-05-07 1512
  Data upublicznienia: 2019-05-07
  Art. czytany: 469 razy

  » DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - rozmiar: 124416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » DL 1 (1) Deklaracja na podatek leśny - rozmiar: 52694 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » IL-1(1) Informacja o lasach - rozmiar: 43380 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » IL-1 INFORMACJA NA PODATEK LEŚNY - rozmiar: 89600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZDL 1 (1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu - rozmiar: 33406 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZDL 2 (1) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 33256 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIL 2(1) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 32946 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIL 3 (1) Dane pozostałych podatników - rozmiar: 32934 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIL - 1(1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - rozmiar: 33064 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZL-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH(os.fizyczne i prawne) - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZL-1B ZWOLNIENIA W PODATKU LEŚNYM (osoby fizyczne i prawne) - rozmiar: 88576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów