(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A Raport o stanie gminy
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Dokumenty do pobrania
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
A» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
A» ORGANIZACJA URZĘDU
A» SKARBNIK MIASTA I GMINY
A» SEKRETARZ MIASTA I GMINY
 • Wybory i Referenda
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suchedniowie - 20.06.2021 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 7 maja 2021 r.

  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
  z dnia 7 maja 2021 r.

  Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach IV informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składu tej komisji.

  § 1.

  W związku z niedoborem kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchedniowie zgłoszonych przez komitet wyborczy, informuję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, którego zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2021 r., zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów:
  - w liczbie 8
  do dnia 10 maja 2021 r. (poniedziałek) do godz. 900 do siedziby Komisarza Wyborczego w Kielcach IV: budynek C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, IV piętro, pok. 423.
  W związku z ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, z uwagi na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 oraz obostrzeniami i rygorami sanitarnymi z tym związanymi, zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszeń należy przesłać do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń).

  § 2.

  W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego, które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 930 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV.

  § 3.

  Nieobecność pełnomocnika wyborczego nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

  Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
  /-/ Piotr Świerczyński


  Data wprowadzenia: 2021-05-07 0825
  Data upublicznienia: 2021-05-07
  Art. czytany: 1284 razy

  » Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do TKW oraz terminie losowania - rozmiar: 110022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Autor dokumentu: Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
  Rejestr zmian:
  2021-05-07
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Karolina Długosz
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Karolina Długosz
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów