(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, Starosta Skarżyski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia, na wniosek PSG Sp. z o.o. działającej przez Pełnomocnika, w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Suchedniowie, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie:
  1. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 5353, stanowiącej własność nieżyjącego Mariana Zatorskiego s. Józefa i Elżbiety,
  2. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2124/1, stanowiącej własność nieżyjącej Teresy Tomczyk c. Czesława i Rozalii,
  3. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2127, stanowiącej własność nieżyjącej Walerii Działak c. Franciszka i Anny,
  4. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2128/3, stanowiącej własność nieżyjących Jana s. Stanisława i Stanisławy oraz Krystyny c. Władysława i Feliksy małżonków Barańskich,
  5. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2129/3, stanowiącej własność nieżyjącej Stanisławy Kubickiej c. Stanisława i Antoniny,
  6. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2219, stanowiącej władanie (na zasadach posiadania samoistnego) nieżyjących Marii Kuszewskiej c. Walentego i Rozalii oraz Stanisławy Kuszewskiej c. Walentego i Rozalii,
  7. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2216, stanowiącej własność nieżyjącego Władysława Stobieckiego s. Jana i Józefy,
  8. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2007/3, stanowiącej własność nieżyjącej Barbary Pańczyk c. Faustyna i Kazimiery,
  9. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2084, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego Włodzimierza Kutwina s. Kazimierza i Felicji – udział do 1/2 części,
  10. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2085/3, stanowiącej współwłasność m. in. nieżyjącej Joanny Sokołowskiej c. Alfonsa i Marii- udział do 1/4 części,
  11. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2112, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Renaty Tomaszewskiej c. Andrzeja i Alicji- udział do 1/36 części,
  12. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2138/3, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącego Aleksandra Miernika s. Alfonsa i Janiny- udział do 1/3 części,
  13. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Suchedniów (obręb 0001 Suchedniów) jako działka nr 2157, stanowiącej współwłasność m.in. nieżyjącej Heleny Kalemby c. Idziego i Marianny– udział do 1/2 części.

  Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma polegać na udzieleniu dla PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działek przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia m. Suchedniów ul. Kielecka.

  W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości winny zgłosić się w terminie 2 miesięcy
  od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, budynek przy Placu Floriańskim 1,
  I piętro, pokój nr 124, w godzinach pracy Urzędu, celem udokumentowania praw do nieruchomości.

  Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (znak sprawy: GG-II.6821.3.2.2023, GG-II.6821.3.3.2023, GG-II.6821.3.5.2023,
  GG-II.6821.3.6.2023, GG-II.6821.3.8.2023, GG-II.6821.3.9.2023, GG-II.6821.3.10.2023, GG-II.6821.3.11.2023, GG-II.6821.3.12.2023,
  GG-II.6821.3.13.2023, GG-II.6821.3.14.2023, GG-II.6821.3.15.2023, GG-II.6821.3.17.2023).

  Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy, tj. od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 30 stycznia 2024 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przesyła się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Suchedniów na okres 2 miesięcy.


  Data wprowadzenia: 2023-11-30 1250
  Data upublicznienia: 2023-11-30
  Art. czytany: 151 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 151231 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów