(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 29.11.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

  Suchedniów, 29.11.2023 r.
  Znak: GNI.6733.7.2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  zawiadamia o wszczęciu postępowania prowadzonego na wniosek Pana Dobiesława Śliz, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia w m. Suchedniów, ul. Leśna” na działkach nr ewid. 6811, 4677/12, 4677/21, 4677/20, 4677/22, 4677/24, 309/7, 309/9, 5382, 5383, 5384/3, 5384/4, 5384/2, 4857, 4858, 4859, 4860/1, 4860/2, 4860/4, 4861/1, 4861/2, 4863/3, 4865/2, 4866/13, 4868, 4869/2, 4870/2, 4871/6, 4872, 4873, 4874/1, 4874/2, 4875/2, 4876/8, 4876/3, 4877/1, 4878/1, 4880/3, 4882/3, 4884/4, 4884/3, 4885, 4886/2, 4891/1, 4893/6, 4893/7, 5259/2, 4894/4, 4895/2, 4896, 5261, 5323, 5362, 5263, 5328, 4901, 4902/1, 4904, 4905/2, 4906, 5394, 5395, 5400, 5399/1, 5401, 5402, 4912/1, 4913/1, 4914/1, 4915/1, 4915/2, 4916, 4917, 4918/5, 4918/1, 4919/4, 4919/6, 4920/7, 4920/8, 4921/2, 4922/2, 4923/1, 4924, 4925/5, 4925/7, 4926/5, 4926/6, 4926/8, 4927/4, 4927/6, 4928/2, 4928/3, 4929/1, 4932, 5010, 4933, 4934, 4935, 4936/3, 4938, 4939/1, 4939/2, 4940/1, 4941/1, 4943/1, 4946/1, 4945/2, 4945/3, 4949/1, 4950, 5267/1, 5268, 5267/2, 5268/2, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 5269, 4958, 5270, 4959/1, 4960/2, 4960/3, 4961/1, 4963/3, 4963/4, 4963/5, 4965/2, 4965/3, 4966/3, 4966/4, 4966/5, 4966/6, 4967/7, 4967/4, 4967/3, 4968/2, 4968/1, 4969, 4970, 4971/1, 4972, 4977/2, 4977/3, 4978, 4980, 5385/1, 5387, 5388, 5393/1, 4987, 5324, 4990, 4992/1, 4993/2, 4993/4, 4995/6, 4995/9, 4995/10, 4995/11, 4997/1, 4998, 4999, 5000, 5002/3, 5002/6, 5002/7, 5002/5, 5004/3, 5004/4, 5005/1, 5005/3, 5005/4, 5006/1.

  Stosownie do art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skutecznie doręczenie.

  W myśl art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.

  Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój 209, w godzinach pracy urzędu.

  Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
  Z-ca Burmistrza
  mgr inż. Dariusz Miernik

  Obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń UMiG w Suchedniowie w dniu 29.11.2023 r.


  Data wprowadzenia: 2023-11-29 1521
  Data upublicznienia: 2023-11-29
  Art. czytany: 129 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 16118 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów