(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.17.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.9.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 22.02.2024 r. Znak: GG-II.6821.3.11.2023
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy Księgowy
» Zarządzenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. technicznych
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

  Suchedniów, dnia 22.11.2023 r.
  Znak: GNI.6733.3.2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 775 ze zm.)

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

  zawiadamia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania znak: GNI.6733.3.2023, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia w m. Suchedniów, ul. Leśna” na działkach nr ewid. 6811, 4677/12, 4677/21, 4677/20, 4677/22, 4677/24, 309/9, 5382, 5383, 5384/3, 5384/4, 5384/2, 4857, 4858, 4859, 4860/1, 4860/2, 4860/4, 4861/1, 4861/2, 4863/3, 4865/2, 4866/13, 4868, 4869/2, 4870/2, 4871/6, 4872, 4873, 4874/1, 4874/2, 4875/2, 4876/8, 4876/3, 4877/1, 4878/1, 4880/3, 4882/3, 4884/4, 4884/3, 4885, 4886/2, 4891/1, 4893/6, 4893/7, 5259/2, 4894/4, 4895/2, 4896, 5261, 5323, 5262, 5263, 5328, 4901, 4902/1, 4904, 4905/2, 4906, 5394, 5395, 5400, 5399/1, 5401, 5402, 4912/1, 4913/1, 4914/1, 4915/1, 4915/2, 4916, 4917, 4918/5, 4918/1, 4919/4, 4919/6, 4920/7, 4920/8, 4921/2, 4922/2, 4923/1, 4924, 4925/5, 4925/7, 4926/5, 4926/6, 4926/8, 4927/4, 4927/6, 4928/2, 4928/3, 4929/1, 4932, 5010, 4933, 4934, 4935, 4936/3, 4938, 4939/1, 4939/2, 4940/1, 4941/1, 4943/1, 4946/1, 4945/2, 4945/3, 4949/1, 4950, 5267/1, 5268, 5267/2, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 5269, 4958, 5270, 4959/1, 4960/2, 4960/3, 4961/1, 4963/3, 4963/4, 4963/5, 4965/2, 4965/3, 4966/3, 4966/4, 4966/5, 4966/6, 4967/7, 4967/4, 4967/3, 4968/2, 4968/1, 4969, 4970, 4971/1, 4972, 4977/2, 4977/3, 4978, 4980, 5385/1, 5387, 5388, 5393/1, 4987, 5324, 4990, 4992/1, 4993/2, 4993/4, 4995/6, 4995/9, 4995/10, 4995/11, 4997/1, 4998, 4999, 5000, 5002/3, 5002/6, 5002/7, 5002/5, 5004/3, 5004/4, 5005/1, 5005/3, 5005/4, 5006/1.

  Strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój 209, w godzinach pracy urzędu.

  Stosownie do art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skutecznie doręczenie decyzji o której mowa powyżej.

  Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 kpa).

  Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
  Z-ca Burmistrza
  mgr inż. Dariusz Miernik

  Obwieszczenie
  zostało udostępnione
  w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz tablicy ogłoszeń UMiG w Suchedniowie
  w dniu 28 listopada 2023 r.


  Data wprowadzenia: 2023-11-28 1528
  Data upublicznienia: 2023-11-28
  Art. czytany: 144 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 15316 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów