(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Pożytek publiczny
 • SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2024 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi

  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  SPRAWOZDANIE
  z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy na rok 2024 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy na rok 2024 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.147.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 26.10.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy na rok 2024 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje odbywały się w terminie od 30 października 2023 r. do 13 listopada 2023 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu na 2024 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów: www.suchedniow.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie. Treść projektu Programu oraz formularz konsultacyjny były dostępne w Wydziale Rozwoju i Strategii w pok. 203 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie.

  Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i wniosków w formie pisemnej, osobiście, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na dołączonym do projektu programu formularzu.

  Ponadto 13 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Suchedniów. W spotkaniu wzięło udział 14 osób reprezentujących 8 organizacji. W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do treści Programu.

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.suchedniow.bip.doc.pl.  Suchedniów, 16.11.2023 r.  Burmistrz Miasta i Gminy
  /-/
  Cezary Błach


  Data wprowadzenia: 2023-11-17 1019
  Data upublicznienia: 2023-11-17
  Art. czytany: 48 razy

  » Sprawozdanie - rozmiar: 15590 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów