(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.09.2023 r. - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

  Znak: GNI.6733.2.2023 Suchedniów, 21.09.2023 r.

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.)
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  zawiadamia o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Pana Łukasza Gajdy, pełnomocnika PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lubin, w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci 15,0 kV w skład której wchodzi: budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa złącza kablowego 15,0 kV, budowa sieci kablowej 15,0 kV, oraz budowie sieci 0,4 kV, w skład której wchodzi: budowa złączy kablowo-pomiarowych 0,4 kV, budowa sieci kablowej 0,4 kV, w ramach zadania pn.:”PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Bór – Suchedniów od stacji Spokojna Suchedniów do stacji Berezów I, w m. Suchedniów, gm. Suchedniów – RE Skarżysko (PK30)”, na działkach nr ewid. 6567/50, 6567/3, 1300, 6567/91, 155/2, 3174/2, 3115, 3174/3, 3128/3, 5226, 6552/1, 3137/1, 6506/54, 6506/52, 2652/13, 6506/39, 2384/1, 2398, 2465/3, 2465/5, 6652 w Suchedniowie.
  Stosownie do art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skutecznie doręczenie.
  W myśl art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia.
  Strony mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, pokój 209, w godzinach pracy urzędu.

  Burmistrz Miasta i Gminy
  mgr inż. Cezary Błach

  Obwieszczenie
  zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz tablicy ogłoszeń UMiG w Suchedniowie w dniu 22.09.2023 r.


  Data wprowadzenia: 2023-09-22 1305
  Data upublicznienia: 2023-09-22
  Art. czytany: 136 razy

  » obwieszczenie - rozmiar: 15746 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów