(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 4 lipca 2022 r.

  w sprawie terminu i zakresu materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

  Ogłoszenie
  Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
  z dnia 4 lipca 2022r.

  w sprawie terminu i zakresu materiałów niezbędnych do sporządzenia informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

  W związku z § 1 uchwały Nr 49/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego proszę o dostarczenie :

  I. W terminie do 22 lipca 2021r. przez kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do Skarbnika informacji opisowej w zakresie :

  a) wykonanych dochodów budżetowych,
  b) wykonanych wydatków budżetowych.

  1. Powyższa informacja winna uwzględniać podziałkę klasyfikacji budżetowej zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.
  2. Informacja zawierać powinna dane w zakresie wymagalnych zobowiązań i należności z opisaniem przyczyn ich powstania.

  II. Na podstawie przekazanych informacji przez wydziały UM i G w Suchedniowie, jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury, Skarbnik przygotowuje wstępną informację zbiorczą o przebiegu wykonania budżetu.

  1. Informacja zbiorcza oprócz części opisowej zawierać winna część tabelaryczną w zakresie nie mniejszym niż uchwalony budżet na dany rok.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia.

  Burmistrz Miasta i Gminy
  Cezary Błach
  Otrzymują:
  Wydziały UM i G:
  - ED
  - OR
  - RS
  - GNI
  -USC
  - SO
  - RM
  - FN
  -kom A/A

  Jednostki Organizacyjne:
  - ZGK
  - OS i R
  - SP Nr 1
  - SP Nr3
  - SP w Ostojowie
  - Przedszkole Samorządowe
  - MGOPS
  - SOK Kuźnica
  - MGBP


  Data wprowadzenia: 2022-07-04 1313
  Data upublicznienia: 2022-07-04
  Art. czytany: 153 razy

  » Ogłoszenie - rozmiar: 14797 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariusz Ślusarczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów