(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Suchedniów) na dzień 31.12.2021 r.
» Decyzja WA.RZT.70.100.2021/13 z dnia 27.04.2022 r.
» Aktualizacja Planu postępowań na dzień 23.05.2022 r.
» Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania budżetowego pn.: 'Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie'
» Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi
 • Ogłoszenia/Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

  Stosownie do art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r . poz. 2373
  ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Suchedniów na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zostanie udostępniony do publicznego wglądu
  w dniach od 25 stycznia 2022 roku do 15 lutego 2022 roku na stronie internetowej: www.suchedniow.bip.doc.pl oraz w siedzibie Urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  21 stycznia 2022 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz. U. z dnia
  21 stycznia 2022 r. poz. 149).
  Osoby oraz jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentami mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.


  Z up. Burmistrza
  Z – ca Burmistrza Miasta i Gminy
  mgr inż. Dariusz Miernik


  Data wprowadzenia: 2022-01-24 1506
  Data upublicznienia: 2022-01-24
  Art. czytany: 212 razy

  » Obwieszczenie - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 - Projekt - rozmiar: 3516964 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - Prognoza - rozmiar: 2347571 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Niemczyk
  Autor dokumentu: Aleksandra Błasiak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów