(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» oświadczenie majątkowe - Dariusz Miernik
» Oświadczenie majątkowe - Lidia Frątczak
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.13.2023
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, znak: GG-II.6821.3.15.2023
» Krzysztof Adamiec - oświadczenie majątkowe
 • Pożytek publiczny
 • Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów- konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2022 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2022 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Konsultacje odbywają się w terminie od 29 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

  Treść projektu Programu oraz formularz konsultacyjny są dostępne:
  1) na stronie www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce pożytek publiczny,
  2) na stronie www.suchedniow.pl w zakładce organizacje pozarządowe,
  3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, Wydział Rozwoju i Strategii pok. 202

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Suchedniów mogą przekazać swoje wniosku, uwagi lub propozycje do Programu za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. w następującym sposób:
  1) przesłać wypełniony formularz na adres: Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów,
  2) przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia na adres e- mail: [email protected],
  3) złożyć wypełniony formularz osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

  Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone na formularzach anonimowych, niezawierające uzasadnienia przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu, złożone po dniu 15.11.2020 r. lub zgłoszone na formularzach, w których nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych.


  Burmistrz Miasta i Gminy
  /-/
  Cezary Błach  Dokumenty do pobrania:
  • Zarządzenie
  • projekt Programu współpracy na rok 2022 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • formularz konsultacyjny


  Data wprowadzenia: 2021-10-29 1419
  Data upublicznienia: 2021-10-29
  Art. czytany: 1480 razy

  » Formularz konsultacji - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Program współpracy na rok 2022 Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi.. - rozmiar: 200704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie - rozmiar: 117035 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Autor dokumentu: Karolina Gałczyńska - Szymczyk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów