(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:.: „Odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt z terenu Gminy Suchedniów”
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych ..
» Zaproszenie do złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca
» Protokół z LIX w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Pożytek publiczny
 • Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r.

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW

  Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz uchwały Nr 66/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 3455)
  ogłasza Konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r.

  Konkurs ma na celu wyłonienie projektów, które przyczynią się do realizacji następujących celów publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Suchedniów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:
  1) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Suchedniów,
  2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Suchedniów, w szczególności dzieci i młodzieży, do działalności sportowej,
  3) promocja sportu i aktywnego trybu życia,
  4) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników,
  5) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Suchedniów poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.


  Termin zgłaszania projektów

  Wnioski w wersji papierowej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2021 r., godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Powyższe ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie: www.suchedniow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie.


  Data wprowadzenia: 2020-12-30 0941
  Data upublicznienia: 2020-12-30
  Art. czytany: 2048 razy

  » Formularz oceny - rozmiar: 15894 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Ogłoszenie - konkurs - rozmiar: 74752 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie - rozmiar: 13614 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  Autor dokumentu: Magdalena Przyjemska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów