A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Karty informacyjne dla projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kościelna I” w Suchedniowie oraz prognoz oddziaływania na środowisko
» Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22.06.2020 r.
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 16.06.2020 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
» Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

Miejsce załatwienia
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, pokój 210 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30, tel. 25-43-186 wewn. 52

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Miejsce odbioru
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie pokój nr 210 (II piętro)

Opłaty
za wydanie zezwolenia - 107 złTermin załatwienia
Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz po 50 gr za każdy załącznik.

Uwagi
Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się przy odbiorze decyzji.

Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 1 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.)

Treść
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Opracował
Podinspektor - Jacek Odzimek

Akceptował
Kierownik - Krzysztof Kołda


Data wprowadzenia: 2004-05-07 1235
Data upublicznienia: 2004-05-07
Art. czytany: 1842 razy

» Wniosek - rozmiar: 37376 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
ul. Fabryczna 5

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


Dziennik Ustaw

Monitor Polski


Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

Konto:

25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

- subwencje, dotacje, dofinansowania,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z Urzędów Skarbowych,
- dochody jednostek budżetowych.


Konto

10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

- podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
-zobowiązanie pieniężne,
- opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
- dzierżawy,
- najmy, czynsz,
- zajęcie pasa drogowego,
- udostępnienie danych osobowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Konto

68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

- wadia


Konto

83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

/dvqpq2981b/skrytka
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów