A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi pn.: „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu w Suchedniowie”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  na realizację usługi pn.:
  „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu w Suchedniowie”

  1. Zamawiający:
  Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
  e-mail: [email protected], tel. 41 25 43 250.
  2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Remont mogiły zbiorowej żołnierzy II wojny światowej na cmentarzu w Suchedniowie”.
  3. W ramach realizacji zadania do wykonawcy należało będzie:
  a) Oczyszczenie tablic kamiennych nagrobnych (pionowej i poziomej),
  b) Odnowienie napisów na tablicach,
  c) Remont cokołu ogrodzenia oraz remont przęseł ogrodzeniowych (oczyszczenie
  i malowanie)
  d) Remont (przebrukowanie) placu na terenie mogiły z kostki brukowej
  e) Uzupełnienie nasadzeń krzewów ozdobnych poprzez usunięcie starych krzewów, nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej , zasadzenie 8 szt. krzewów ozdobnych gat. Berberys Thunberga kolor bordowy, ułożenie warstwy agrowłókniny, a także warstwy kamienia (kruszywa) dekoracyjnego.
  4. W załączniku nr do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza zdjęcia przedmiotu remontu w celu ułatwienia Wykonawcy wyceny oferty.
  5. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.
  6. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %
  7. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 04 września 2019 r. do Urzędu Miasta
  i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów do godziny 15.30.
  8. Oferta zawierać musi: wypełniony formularz ofertowy.
  9. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Pani Ewa Niemczyk, Pan Jacek Odzimek.


  Data wprowadzenia: 2019-08-27 1015
  Data upublicznienia: 2019-08-27
  Art. czytany: 480 razy

  » ZAŁĄCZNIK 1 formularz ofertowy - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 - zdjęcia mogiły - rozmiar: 19370593 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów