A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Dokumenty do pobrania
 • DRUKI - DEKLARACJE PODATKOWE
 • PODATEK ROLNY

  DRUK ZR-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH – załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego

  DRUK IR-1 INFORMACJA NA PODATEK ROLNY – osoby fizyczne

  DRUK ZR-1B ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM - załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego

  DRUK DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY – osoby prawne

  Podatek rolny

  Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6a ust. 11 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105).

  Wzory z rozporządzenia obowiązują od dnia 1 lipca i mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono grunt). W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednio wzory wynikające z Uchwały Nr 3/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 65/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.

  Zgodnie z dodanym do art. 6a w/w ustawy ustępem 8a, informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, wprowadzonych rozporządzeniem j. w wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest fakt powstania obowiązku podatkowego po 1 lipca 2019 r.

  Objaśnienia do wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określonych rozporządzeniem Minister Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105):

  Do każdej informacji IR-1 (1)należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIR-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  IR-1 (1) - Informacja o gruntach + ZIR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)

  ZIR-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku gdy grunty rolne stanowią własność więcej niż jednej osoby)

  Do każdej deklaracji DR-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDR-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  DR-1 (1) - Deklaracja na podatek rolny + ZDR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZDR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)


  Data wprowadzenia: 2019-05-07 1510
  Data upublicznienia: 2019-05-07
  Art. czytany: 491 razy

  » DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - rozmiar: 290816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » DR 1(1) - Deklaracja na podatek rolny - rozmiar: 65218 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » IR-1(1) Infromacja o gruntach - rozmiar: 50224 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » IR-1 INFORMACJA NA PODATEK ROLNY - rozmiar: 35134 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » ZDR-2 (1) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 34932 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZDR 1 (1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - rozmiar: 36088 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIR -1(1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - rozmiar: 35602 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIR 2 (1) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 34639 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIR -3 (1) Dane pozostałych podatników - rozmiar: 32951 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZR-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1A(osoby fizyczne i prawne) - rozmiar: 70144 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZR-1B ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM(osoby fizyczne i prawne) - rozmiar: 101888 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów