A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Dokumenty do pobrania
 • DRUKI - DEKLARACJE PODATKOWE
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

  DRUK DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby prawne

  DRUK IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osoby fizyczne

  DRUK ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH – załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

  DRUK ZN-1B ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - załącznik do informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości

  Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104).

  Wzory z rozporządzenia obowiązują od dnia 1 lipca i mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono nieruchomość).

  W pozostałych przypadkach stosuje się odpowiednio wzory wynikające z Uchwały Nr 3/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 65/IX/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
  Zgodnie z dodanym do art. 6 ust. 9a w/w ustawy, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, wprowadzonych rozporządzeniem j. w wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest fakt powstania obowiązku podatkowego po 1 lipca 2019 r.

  Objaśnienia do wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości określonych rozporządzeniem Minister Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104)

  Do każdej informacji IN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZIN-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  IN-1 (1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych + ZIN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

  ZIN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia

  ZIN-3 (1) - Dane pozostałych podatników (należy dołączyć tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby)

  Do każdej deklaracji DN-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDN-1 (1), stanowiący jej integralną część.

  DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości + ZDN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  ZDN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (należy dołączyć tylko w przypadku korzystania ze zwolnienia)  Data wprowadzenia: 2019-05-07 1457
  Data upublicznienia: 2019-05-07
  Art. czytany: 692 razy

  » DN-1 (1) Deklaracja - rozmiar: 75269 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - rozmiar: 207360 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » IN-1(1)- Infromacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - rozmiar: 63542 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - rozmiar: 172544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZDN-1(1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - rozmiar: 38992 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZDN-2(1) Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 38892 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIN-1(1) Dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu - rozmiar: 37557 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIN-2(1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - rozmiar: 37475 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZIN-3(1) - Dane pozostałych podatników - rozmiar: 32993 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZN-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (osoby fizyczne i prawne) - rozmiar: 72704 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZN-1B ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI(osoby fizyczne i prawne) - rozmiar: 167936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Stąpór
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów