A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
» Bilans z wykonania budżetu jednostki - Urząd Miasta i Gminy 2019 r.
 • Przetargi
 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: 'Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej'

  Znak: GNI.271.10.2017 Suchedniów, 19-10-2017 r.

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  na realizację zadania pn. 'Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej'

  Postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8.


  Data wprowadzenia: 2017-10-19 1136
  Data upublicznienia: 2017-10-19
  Art. czytany: 1150 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - unieważnienie postępowania - rozmiar: 238089 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 1 - projekt budowlany - rozmiar: 12191789 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 2 - STWiORB - rozmiar: 427183 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 3 - Przedmiar robót - rozmiar: 12795 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  » Załącznik nr 4 - formularz oferty - rozmiar: 13455 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 5 - kosztorys ofertowy - rozmiar: 415892 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 6 - wykaz robót - rozmiar: 13231 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 7 - wykaz osób - rozmiar: 13124 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Załącznik nr 8 - wzór umowy - rozmiar: 21473 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 24501 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów