A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Burmistrz Miasta » Zadania i kompetencje
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zadania i kompetencje': 1
ZADANIA I KOMPETENCJE BURMISTRZA

ZADANIA I KOMPETENCJE

1. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Nadzoruje bezpośrednio działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Urząd Stanu Cywilnego,
4) obsługa prawna,
5) stanowisko ds. ewidencji ludności i spraw społecznych,
6) stanowisko ds. edukacji,
7) stanowisko ds. kontroli.
2. Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
4) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Gminy,
5) określanie polityki kadrowej i placowej,
6) zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) powoływanie i odwoływanie zastępcy burmistrza,
8) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
9) przedkładanie na sesji rady sprawozdania ze swojej działalności,
10) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz kadry kierowniczej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
11) udzielanie pełnomocnictw, w tym procesowych,
12) prowadzenie gospodarki finansowej,
13) podejmowanie czynności należących do kompetencji rady w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
14) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez Urząd i podległe gminne jednostki organizacyjne; pełnienie funkcji szefa OC i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
15) przygotowywanie projektów uchwał rady i określanie sposobu ich wykonywania,
16) przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,
17) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa.
3. Burmistrz wydaje:
1) decyzje indywidualne w sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami,
2) zarządzenia.
4. Do wydawania decyzji administracyjnych burmistrz może upoważnić innych pracowników urzędu.


Data wprowadzenia: 2015-06-10 1251
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2506 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Informacje ogólne
Przyjecia interesantów
Zarzadzenia i inne akty prawne
Informacje i sprawozdania przedkładane Radziej Miejskiej
Zadania i kompetencje
Ostat. 10 wiadomości:

» ZADANIA I KOMPETENCJE BURMISTRZA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów