(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2021 » Projekty uchwał - styczeń 2021 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z XXVI w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
» Protokół z XXV w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 grudnia 2020 r.
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał - styczeń 2021 r.': 11
1  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suchedniów 2022 roku środków st...
2021-02-08 0901 Czytano:7 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie (z uwzględnieniem autopoprawki) - styczeń 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok. ...
2021-01-14 0931 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie (uwzględniający autopoprawkę) - styczeń 2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 -2038....
2021-01-14 0919 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2021-01-14 1112 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacja...
2021-01-14 1118 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw...
2021-01-14 1129 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarn...
2021-01-14 1153 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia dziennego w mieście i gminie Suchedniów....
2021-01-14 1240 Czytano:23 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pr...
2021-01-14 1312 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn...
2021-01-18 1117 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - styczeń 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji R...
2021-01-26 1342 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - styczeń 2021 r.
projekty uchwał - luty 2021 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suchedniów 2022 roku środków stanowiących fundusz sołecki.
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2021 rok.
» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2021 -2038.
» w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
» w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 'Bodzentyńska I'.
» w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
» w sprawie utworzenia Klubu Seniora jako ośrodka wsparcia dziennego w mieście i gminie Suchedniów.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
» w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów