A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2020 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2020 rok': 20
1  Uchwała Nr 106/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łączna mienia Gminy Suchedniów w związku ze zmi...
2020-03-03 0806 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 107/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przebiegu Kolejowej Liniowej Inwestycji Towarzyszącej (ci...
2020-03-03 0820 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 108/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suchedniów 2021 roku środków s...
2020-03-03 0828 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 109/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niez...
2020-03-03 0838 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 110/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu post...
2020-03-03 0847 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 111/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej w...
2020-03-03 0858 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 112/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji R...
2020-03-03 0905 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 113/XV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie...
2020-03-03 0914 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 114/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038...
2020-04-03 1258 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 115/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2020....
2020-04-03 1318 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 116/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego....
2020-04-03 1328 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 117/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2020-04-03 1332 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 118/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów....
2020-04-03 1337 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 119/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej....
2020-04-03 1344 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 120/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu wraz z budynkami, położonego w Suchedniowie przy ul. Emilii Peck...
2020-04-03 1349 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 121/XVI/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie aneksu do porozumienia zawartego w dniu 22.07.2019 r. pomiędzy Gminą Suchedniów, Powia...
2020-04-03 1357 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 122/XVII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 07 maja 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejono...
2020-05-11 1304 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 123/XVII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 07 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i o...
2020-05-11 1318 Czytano:8 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 124/XVII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 07 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038....
2020-05-11 1327 Czytano:13 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 125/XVII/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 07 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2020. ...
2020-05-11 1338 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Łączna mienia Gminy Suchedniów w związku ze zmianą granic administracyjnych
» w sprawie stanowiska dotyczącego zmiany przebiegu Kolejowej Liniowej Inwestycji Towarzyszącej (ciągu nr 6) ujętej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)
» w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Suchedniów 2021 roku środków stanowiących fundusz sołecki
» w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
» w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchedniów
» w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2020 rok
» w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2020.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów