A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2020
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2020': 52
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2020 - z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020...
2020-01-09 1316 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2020 - z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów ...
2020-01-13 1515 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.3.2020 - z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie ...
2020-01-10 1452 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2020 - z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady...
2020-01-16 1231 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2020 - z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod tytułem 'Suchedniów? Naturalnie !'...
2020-01-17 1451 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2020 - z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemo...
2020-01-22 1219 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2020 - z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2020-01-22 1227 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2020 - z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2020-01-22 1248 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2020 - z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r....
2020-01-29 1322 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2020 - z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielnie dotacji na realizację proj...
2020-02-06 1240 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2020 - z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-02-06 1247 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2020 - z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w planie finansowym wydatków 2020 r. ...
2020-02-06 1252 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2020 - z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych ...
2020-02-13 1338 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2020 - z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedn...
2020-02-25 1136 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2020 - z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2020-02-21 0734 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
16  ZarządzenieNr 0050.16.2020 - z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań public...
2020-02-21 0750 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2020 - z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r....
2020-02-25 1102 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2020 - z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-02-25 1105 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2020 - z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r....
2020-02-26 1529 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20.2020 - z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-03-04 0953 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.21.2020 - z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 2 marca 2020 r. ...
2020-03-04 1002 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenei Nr 0050.22.2020 - z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Seniorów w Suchedniowie II kadencji w wyniku naboru uzupełniaj...
2020-03-04 1012 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.23.2020 - z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitet...
2020-03-17 1221 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.24.2020 - z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie powołania Koordynatora Gminnego ...
2020-03-17 1230 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.25.2020 - z dnia 6 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy Suchedniów ...
2020-03-17 1236 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.26.2020 - z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Sportu w Suchedniowie, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz us...
2020-03-17 1240 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.27.2020 - z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2020-03-17 1243 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.28.2020 - z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-03-17 1247 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.29.2020 - z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego ...
2020-03-23 1021 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.30.2020 - z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gmin na 2020 r. ...
2020-03-23 1304 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.31.2020 - z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-04-09 1335 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.32.2020 - z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów w zw...
2020-04-09 1340 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.33.2020 - z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zmian w planie finansowym wydatków 2020 roku...
2020-04-09 1341 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.34.2020 - z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-04-09 1345 Czytano:18 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.35.2020 - z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2020-04-09 1350 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.36.2020 - z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ...
2020-04-09 1354 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.37.2020 - z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-04-16 1338 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.38.2020 - z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-04-16 1339 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.39.2020 - z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2020-04-16 1352 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.41.2020 - z 24 kwiecień 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-05-05 1305 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.42.2020 - z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2020-05-05 1308 Czytano:12 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.43.2020 - z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2020-05-05 1312 Czytano:10 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.44.2020 - z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-05-05 1315 Czytano:11 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie nr 0050.46.2020 - z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004...
2020-05-08 1410 Czytano:21 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr.0050.47.2020 - z dnia 5 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem p...
2020-05-11 1003 Czytano:9 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.48.2020 - z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do pr...
2020-06-02 1342 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.49.2020 - z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-06-02 1343 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050.50.2020 - z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r. ...
2020-06-02 1345 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.51.2020 - z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038 ...
2020-06-02 1349 Czytano:1 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.52.2020 - z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r....
2020-06-02 1408 Czytano:0 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.53.2020 - z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego...
2020-06-02 1414 Czytano:4 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.54.2020 - z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ...
2020-06-03 0959 Czytano:3 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
» w sprawie ogłoszenia Konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedniów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r
» w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suchedniowie
» w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod tytułem 'Suchedniów? Naturalnie !'
» w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
» w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielnie dotacji na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów