A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2019 » Projekty uchwał - listopad 2019 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał - listopad 2019 r. ': 6
1  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-11-28 1139 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
2  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038...
2019-11-28 1115 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
3  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2019-11-28 1107 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019
zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszko...
2019-11-28 1105 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2019-11-19 1408 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2019 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2019-11-19 1401 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - styczeń 2019 r.
projekty uchwał - Luty 2019 r.
projekty uchwał - marzec 2019 r.
projekty uchwał - kwiecień 2019 r.
projekty uchwał - maj 2019 r.
projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
projekty uchwał - wrzesień 2019
projekty uchwał - październik 2019
Projekty uchwał - listopad 2019 r.
Projekty uchwał - grudzień 2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038
» w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
» zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów