A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2019 » projekty uchwał - październik 2019
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'projekty uchwał - październik 2019 ': 16
1  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych....
2019-10-22 0819 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
2  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw...
2019-10-23 1227 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
3  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i ...
2019-10-22 1043 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
4  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.
...
2019-10-22 1032 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
5  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udział...
2019-10-22 1025 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
6  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchedniowie zbadania skargi ...
2019-10-22 1013 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
7  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i o...
2019-10-22 1002 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
8  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie aneksu do Porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP P...
2019-10-22 0956 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
9  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie: wyrażenia zgody na wykup użytkowania wieczystego na własność....
2019-10-22 0922 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
10  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej....
2019-10-22 0916 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
11  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5....
2019-10-22 0906 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
12  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa...
2019-10-22 0857 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
13  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-10-22 0845 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
14  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038....
2019-10-22 0840 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
15  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019
w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze...
2019-10-22 0833 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
16  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - październik 2019 r.
w sprawie wyboru ławników....
2019-10-22 0825 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - styczeń 2019 r.
projekty uchwał - Luty 2019 r.
projekty uchwał - marzec 2019 r.
projekty uchwał - kwiecień 2019 r.
projekty uchwał - maj 2019 r.
projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
projekty uchwał - wrzesień 2019
projekty uchwał - październik 2019
Projekty uchwał - listopad 2019 r.
Projekty uchwał - grudzień 2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
» w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 'Kościelna I'.
» w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
» w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.
» w sprawie apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt, na terenach należących do Gminy Suchedniów.
» w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchedniowie zbadania skargi Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
» w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie aneksu do Porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie linie Kolejowe S. A.
» w sprawie: wyrażenia zgody na wykup użytkowania wieczystego na własność.
» w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów