(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2019 » projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o wszczęciu postępowania
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'projekty uchwał - czerwiec 2019 r. ': 13
1  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych....
2019-06-18 1111 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości....
2019-06-18 1059 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-06-18 1041 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038....
2019-06-18 1028 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2018 rok....
2019-06-18 1023 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2019-06-18 1019 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów wotum zaufania....
2019-06-18 1013 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad proj...
2019-06-12 1231 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów....
2019-06-12 1227 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola...
2019-06-12 1223 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych ...
2019-06-12 1220 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedni...
2019-06-12 1214 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego....
2019-06-12 1209 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - styczeń 2019 r.
projekty uchwał - Luty 2019 r.
projekty uchwał - marzec 2019 r.
projekty uchwał - kwiecień 2019 r.
projekty uchwał - maj 2019 r.
projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
projekty uchwał - wrzesień 2019
projekty uchwał - październik 2019
Projekty uchwał - listopad 2019 r.
Projekty uchwał - grudzień 2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
» w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038.
» w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2018 rok.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2018 rok.
» w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów wotum zaufania.
» w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
» w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów.
» w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów