A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2019 » projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'projekty uchwał - czerwiec 2019 r. ': 13
1  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych....
2019-06-18 1111 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości....
2019-06-18 1059 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-06-18 1041 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038....
2019-06-18 1028 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2018 rok....
2019-06-18 1023 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2019-06-18 1019 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów wotum zaufania....
2019-06-18 1013 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad proj...
2019-06-12 1231 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów....
2019-06-12 1227 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola...
2019-06-12 1223 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych ...
2019-06-12 1220 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedni...
2019-06-12 1214 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - czerwiec 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego....
2019-06-12 1209 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - styczeń 2019 r.
projekty uchwał - Luty 2019 r.
projekty uchwał - marzec 2019 r.
projekty uchwał - kwiecień 2019 r.
projekty uchwał - maj 2019 r.
projekty uchwał - czerwiec 2019 r.
projekty uchwał - wrzesień 2019
projekty uchwał - październik 2019
Projekty uchwał - listopad 2019 r.
Projekty uchwał - grudzień 2019 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
» w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038.
» w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2018 rok.
» w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchedniów za 2018 rok.
» w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów wotum zaufania.
» w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
» w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów.
» w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suchedniów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów