A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2019 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2019 rok': 79
1  Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącyc...
2019-02-04 1221 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji R...
2019-02-04 1234 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-02-04 1246 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. ...
2019-02-04 1254 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w s...
2019-02-04 1318 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 32/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej...
2019-02-04 1325 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego...
2019-02-04 1336 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2019-03-04 0847 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn...
2019-03-04 0852 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 listopada 2018 r. w spraw...
2019-03-04 0902 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 37/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeci...
2019-04-02 0802 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Rady Seniorów w Suchedniowie...
2019-04-02 0819 Czytano:139 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Suchedniów i Powiatem Skarżyskim...
2019-04-02 0828 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038...
2019-04-02 0851 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019...
2019-04-02 0859 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2019-04-02 0906 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2019-04-02 0912 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 44/VII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i o...
2019-04-26 1243 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych....
2019-04-26 1400 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-04-26 1407 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 47/VIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 23 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038...
2019-05-28 0808 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 23 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-05-28 0814 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 49/VIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 23 maja 2019 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego o nazwie ...
2019-05-28 0819 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 50/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego....
2019-07-03 0906 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedni...
2019-07-03 0912 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 52/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych ...
2019-07-03 0917 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 53/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola...
2019-07-03 0922 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 54/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów wotum zaufania....
2019-07-03 0927 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 55/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2019-07-03 0932 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 56/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2018 rok....
2019-07-03 0936 Czytano:92 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 57/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów....
2019-07-03 0940 Czytano:110 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 58/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad proj...
2019-07-03 0946 Czytano:95 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 59/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038....
2019-07-03 0951 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
34  uchwała Nr 60/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-07-03 1003 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 61/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości....
2019-07-03 1008 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 62/IX/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych....
2019-07-03 1012 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 63/X/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2019-07-29 1210 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i Województwem
Świętok...
2019-07-29 1212 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019...
2019-07-29 1214 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 66/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038. ...
2019-09-17 1139 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 67/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019. ...
2019-09-17 1215 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 68/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie stanowiska w przedmiocie zawiadomienia o liczbie ławników do Sądu Okręgowego w Kielcac...
2019-09-17 1221 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 69/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników...
2019-09-17 1227 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 70/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. ...
2019-09-17 1232 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 71/XI/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 12 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego. ...
2019-09-17 1236 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 72/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych...
2019-10-30 1232 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 73/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławników....
2019-10-30 1239 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 74/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodze...
2019-10-30 1257 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 75/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038.
...
2019-10-30 1307 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 76/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-10-30 1316 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 77/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa...
2019-10-30 1323 Czytano:89 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 78/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie aneksu do Porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP P...
2019-10-30 1330 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 79/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5....
2019-10-30 1335 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej....
2019-10-30 1340 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 81/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykup użytkowania wieczystego na własność....
2019-10-30 1344 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 82/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i o...
2019-10-30 1350 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 83/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchedniowie zbadania skargi ...
2019-10-30 1357 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie apelu dotyczącego zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień i pokazów z udział...
2019-10-30 1404 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 85/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchedniów.
...
2019-10-30 1408 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 86/XII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i ...
2019-10-30 1416 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 87/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2019-12-05 0818 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 88/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszko...
2019-12-05 0825 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 89/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2019-12-05 0829 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 90/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2019-12-05 0836 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 91/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038....
2019-12-05 0923 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 92/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2019-12-05 0844 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 93/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2019-12-05 0849 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 94/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie....
2019-12-05 0854 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 28 listopada 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw...
2019-12-05 0859 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 96/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2020-01-07 0923 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr 97/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 202...
2020-01-07 0929 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr 98/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019....
2020-01-07 0933 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr 99/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2020 - 2038....
2020-01-07 0937 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr 100/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2020 rok....
2020-01-07 0948 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr 101/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacja...
2020-01-07 0956 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr 102/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa g...
2020-01-07 1000 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr 103/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2020-01-07 1117 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody....
2020-01-07 1124 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr 105/XIV/2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jedno...
2020-01-07 1128 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Suchedniów
» w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2019.
» w sprawie zmiany Uchwały nr 64/XIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2023”
» w sprawie zmiany uchwały Nr 68/X/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Suchedniowie oraz nadania jej Statutu
» w sprawie powołania Komisji Statutowej
» w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
» w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
» w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów w ramach publicznego transportu zbiorowego
» zmieniająca uchwałę Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów