A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2019
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2019': 88
1  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 - z dnia 2 stycznia 2019r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicz...
2019-01-02 1112 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 0050.2.2019 - z dnia 2 stycznia 2019r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicz...
2019-01-02 1115 Czytano:172 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 0050.03.2019 - z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w S...
2019-01-31 1302 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 - z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-06-24 0852 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 0050.5.2019 - z dnia 15 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację pro...
2019-01-31 1304 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 0050.6.2019 - z dnia 17 stycznia 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2019...
2019-01-17 1437 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 - z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-06-24 0854 Czytano:94 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 0050.8.2019 - z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2019-01-23 1252 Czytano:133 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 0050.9.2019 - z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w ty...
2019-01-23 1255 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 - z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r....
2019-06-24 0856 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 0050.11.2019 - z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Koordynatora badań liczby osób bezdomnych...
2019-02-01 0952 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 0050.12.2019 - z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Suchedn...
2019-02-08 0942 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 0050.13.2019 - z dnia 12 lutego 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych....
2019-02-13 0822 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 0050.14.2019 - z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań public...
2019-02-21 1315 Czytano:145 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 0050.15.2019 - z dnia 15 lutego 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze...
2019-02-27 1114 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 0050.16.2019 - z dnia 20 lutego 2019r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2019-02-26 1212 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 0050.17.2019 - z dnia 26 lutego 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r....
2019-02-27 1034 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 0050.18.2019 - w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2019-06-24 0859 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 0050.19.2019 - z dnia 1 marca 2019r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w roku 2019...
2019-03-26 1517 Czytano:129 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 0050.20a.2019 - z dnia 13 marca 2019r.
w sprawie powołania Członków Rady Seniorów w Suchedniowie II kadencji...
2019-04-01 1217 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 0050.20.2019 - z dnia 6 marca 2019r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na kadencję 2019 – 2024 na ter...
2019-03-08 1420 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 0050.21.2019 - z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019r....
2019-03-26 1519 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 0050.22.2019 - z dnia 22 marca 2019r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w...
2019-03-26 1521 Czytano:128 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 0050.23.2019 - z dnia 29 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-04-15 1032 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 0050.24.2019 - z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze...
2019-04-05 1327 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 0050.25.2019 - z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy Suchedniów ...
2019-04-05 1329 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 0050.26.2019 - z dnia 9 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2019-04-15 1030 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 0050.27.2019 - z dnia 9 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2019-04-15 1028 Czytano:113 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 0050.28.2019 - z dnia 11 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2019-04-15 1024 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 0050.29.2019 - z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybo...
2019-04-12 0901 Czytano:124 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 0050.30.2019 - z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2019-04-25 0942 Czytano:125 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 0050.31.2019 - z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-04-25 0950 Czytano:116 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 0050.32.2019 - z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-04-25 0953 Czytano:118 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 0050.33.2019 - z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację programów polityki zdrowot...
2019-05-23 0915 Czytano:105 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 0050.34.2019 - z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-05-23 0909 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 0050.35.2019 - z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2019-09-06 1055 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 0050.36.2019 - z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 ...
2019-05-23 0907 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 0050.38.2019 - z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-06-24 0902 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 0050.39.2019 - z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2019-06-06 1310 Czytano:122 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 0050.40.2019 - z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach u...
2019-06-06 1315 Czytano:121 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 0050.41.2019 - z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-06-24 0907 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 0050.42.2019 - z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ś...
2019-06-24 0911 Czytano:107 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 0050.43.2019 - z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów...
2019-06-12 1239 Czytano:112 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 0050.44.2019 - z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2019-06-24 0913 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 0050.45.2019 - z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników MGOPS do przeprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu św...
2019-06-24 0935 Czytano:108 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 0050.46.2019 - z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach ro...
2019-06-27 1158 Czytano:106 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 0050.47.2019 - z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-06-27 1201 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 0050.48.2019 - z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r....
2019-07-04 1054 Czytano:98 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 0050.49.2019 - z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu Gminy, jednostki budżetowej UMIG Suchedniów oraz...
2019-07-04 1057 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 0050.50.2019 - z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2019-11-14 1413 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 0050.51.2019 - z dnia 04 lipca 2019r.
w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowości oraz terminu składania wniosków w zakre...
2019-07-22 0938 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 0050.52.2019 - z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-11-14 1419 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr.0050.53.2019 - z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń znajduj...
2019-07-23 1453 Czytano:109 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 0050.54.2019 - z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ...
2019-07-23 1455 Czytano:100 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 0050.55.2019 - z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego ...
2019-07-23 1458 Czytano:97 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 0050.56.2019 - z dnia 17 lipca
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-11-14 1432 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 0050.57.2019 - z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-09-06 1038 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 0050.58.2019 - z dnia 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r....
2019-09-06 1035 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 0050.59.2019 - z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia postępowania o udzielenie zamówienia publi...
2019-09-06 1031 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 0050.60.2019 - z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r....
2019-09-06 1020 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 0050.61.2019 - z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów...
2019-09-03 0916 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 0050.62.2019 - z dnia 28 sierpnia 2019r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
...
2019-09-06 0940 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 0050.63.2019 - z dnia 30 sierpnia 2019r.
w sprawie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie...
2019-09-03 0917 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 0050.64.2019 - z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitet...
2019-09-05 1319 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 0050.65.2019 - z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Suchedniów...
2020-01-10 1531 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 0050.66.2019 - z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r....
2019-09-06 1437 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 - z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ...
2019-11-14 1437 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 0050.68.2019 - z dni 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w planie finansowym wydatków 2019 roku ...
2019-09-24 1012 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 0050.69.2019 - z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wdrożenia narzędzi do zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Suc...
2019-10-01 1435 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 0050.70.2019 - z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-10-18 0916 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 0050.71.2019 - z 30 września 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów ora...
2019-10-18 0924 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 0050.72.2019 - z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostek budżetowych UMiG Suchedniów ora...
2019-10-18 0953 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 0050.73.2019 - z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-10-18 1003 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 0050.74.2019 - z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-10-18 1012 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 0050.75.2019 - z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-11-14 1318 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 0050.76.2019 - z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przyg...
2019-11-14 1323 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 0050.77.2019 - z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy 2019 r. ...
2019-11-14 1327 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 0050.78.2019 - z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-11-14 1345 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 0050.81.2019 - z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2019-11-26 1304 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 0050.82.2019 - z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-11-26 1310 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 0050.84.2019 - z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicz...
2019-11-26 1318 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 0050.85.2019 - z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany terminu i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej....
2019-11-26 1329 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 0050.86.2019 - z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-12-13 0840 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 0050.87.2019 - z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie odpracowania dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie. ...
2019-12-03 1303 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 0050.88.2019 - z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemo...
2019-12-13 0905 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 0050.89.2019 - z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. ...
2019-12-13 0910 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 0050.90.2019 - z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UMiG Suchedniów oraz...
2019-12-13 1131 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 0050.93.2019 - z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Su...
2020-01-15 1439 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
» w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
» w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2019r.
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2019
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
» w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów