A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2018 » Projekty uchwał - grudzień 2018 r.
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał - grudzień 2018 r. ': 12
1  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie (uwzględniający autopoprawkę) - grudzień 2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
na lata 2019 - 2038
...
2018-12-20 1111 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
2  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2018-12-17 1209 Czytano:147 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2018-12-17 1152 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie z autopoprawką - grudzień 2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok - uwzględniający autopoprawkę...
2018-12-14 1347 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożyw...
2018-12-14 1240 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
6  projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szko...
2018-12-14 1234 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Gór ...
2018-12-14 1226 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów do Zgromadzenia Członków Zwią...
2018-12-14 1216 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
9   Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
...
2018-12-13 1146 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2018-12-08 1415 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038
...
2018-12-06 1135 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - grudzień 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok...
2018-12-06 1111 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - luty 2018 r.
Projekty uchwał - marzec 2018 r.
Projekty uchwał - kwiecień 2018 r.
Projekty uchwał - maj 2018 r.
Projekty uchwał - czerwiec 2018 r.
Projekty uchwał - wrzesień 2018 r.
Projekty uchwał - październik 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
Projekty uchwał - grudzień 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2019
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok - uwzględniający autopoprawkę
» W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
» w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
» w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Gór Świętokrzyskich”
» w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów do Zgromadzenia Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
» w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów