A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023': 26
1  Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie
VIII kadencji 2018-2023....
2018-11-28 1058 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suchedniowie VIII kadencji 2018-2023....
2018-11-28 1100 Czytano:131 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 22 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej....
2018-11-28 1102 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
4  uchwała Nr 4/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2018-12-06 0915 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2018-12-06 0918 Czytano:144 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
...
2018-12-06 0922 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-12-06 0924 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2018-12-06 1027 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy...
2018-12-06 1038 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2018-12-06 1039 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów...
2018-12-06 1041 Czytano:162 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2018-12-06 1043 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego...
2018-12-06 1048 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody na ...
2018-12-06 1050 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy...
2018-12-06 1051 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2018-12-06 1053 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Suchedniów do Zgromadzenia Członków Zwią...
2019-01-03 1234 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Gór ...
2019-01-03 1246 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwala Nr 19/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szko...
2019-01-03 1250 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożyw...
2019-01-03 1256 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2019-01-03 1302 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2019-01-03 1313 Czytano:137 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2019-01-03 1317 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
na lata 2019 - 2038
...
2019-01-03 1322 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2019 rok...
2019-01-03 1334 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 10/II/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 listopada 2018 r. w ...
2019-01-03 1344 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie VIII kadencji 2018-2023.
» w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suchedniowie VIII kadencji 2018-2023.
» w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
» w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
» w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów