(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2018 » Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o wszczęciu postępowania
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023': 13
1  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów....
2018-11-29 0939 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2018-11-28 1047 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa...
2018-11-28 1044 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2018-11-28 1043 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkow...
2018-11-28 1040 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
...
2018-11-28 1038 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
...
2018-11-28 1036 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego....
2018-11-28 1033 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów....
2018-11-28 1032 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody na ...
2018-11-28 1025 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
...
2018-11-28 1024 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
...
2018-11-28 1021 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2018-11-28 1013 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - luty 2018 r.
Projekty uchwał - marzec 2018 r.
Projekty uchwał - kwiecień 2018 r.
Projekty uchwał - maj 2018 r.
Projekty uchwał - czerwiec 2018 r.
Projekty uchwał - wrzesień 2018 r.
Projekty uchwał - październik 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
Projekty uchwał - grudzień 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
» sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów.
» w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie prawa służebności gruntowej.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów