A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Projekty uchwał » Projekty uchwał - 2018 » Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023': 13
1  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów....
2018-11-29 0939 Czytano:136 razy » Przeczytaj artykuł
2  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2018-11-28 1047 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
3  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa...
2018-11-28 1044 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
4  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2018-11-28 1043 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
5  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkow...
2018-11-28 1040 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
6  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
...
2018-11-28 1038 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
7  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
...
2018-11-28 1036 Czytano:126 razy » Przeczytaj artykuł
8  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego....
2018-11-28 1033 Czytano:140 razy » Przeczytaj artykuł
9  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów....
2018-11-28 1032 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
10  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody na ...
2018-11-28 1025 Czytano:150 razy » Przeczytaj artykuł
11  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
...
2018-11-28 1024 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
12  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
...
2018-11-28 1021 Czytano:149 razy » Przeczytaj artykuł
13  Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie - listopad 2018r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2018-11-28 1013 Czytano:151 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Projekty uchwał - luty 2018 r.
Projekty uchwał - marzec 2018 r.
Projekty uchwał - kwiecień 2018 r.
Projekty uchwał - maj 2018 r.
Projekty uchwał - czerwiec 2018 r.
Projekty uchwał - wrzesień 2018 r.
Projekty uchwał - październik 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r.
Projekty uchwał - listopad 2018 r. Kadencja 2018-2023
Projekty uchwał - grudzień 2018 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
» w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018.
» sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
» w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów.
» w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oraz o wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie prawa służebności gruntowej.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów