A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2018 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2018 rok': 51
1  UCHWAŁA NR 1/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji R...
2018-02-16 1422 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na tere...
2018-02-16 1424 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR 3/I/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 15 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z pr...
2018-02-16 1425 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR 4/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 6 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego...
2018-03-07 1203 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR 5/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób b...
2018-03-22 0940 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR 6/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddzi...
2018-03-22 0942 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR 7/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2018-03-22 0943 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR 8/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-03-22 0944 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR 9/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-03-22 0947 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR 10/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby...
2018-03-22 0951 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR 11/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,...
2018-03-22 1005 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR 12/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia...
2018-03-22 1007 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2018-03-22 1009 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR 14/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2018-03-22 1011 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR 15/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r
w sprawie porozumienia ramowego pomiędzy Gminą Suchedniów, Powiatem Skarżyskim i PKP Polskie
Li...
2018-04-24 1304 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR 16/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, l...
2018-04-24 1305 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17 / IV /2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 19 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-04-24 1306 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR 18/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-04-24 1307 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR 19/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy...
2018-04-24 1309 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR 20/IV/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na
nieru...
2018-04-24 1310 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR 21/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie VII kadencji 2014 – 2018...
2018-05-29 1232 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR 22/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie VII kadencji 2014 – 2018...
2018-05-29 1234 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23 /V/2018 - z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-05-29 1235 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR 24/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-05-29 1238 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR 25/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Sieradow...
2018-05-29 1241 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR 26/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej...
2018-05-29 1242 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR 27/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, po...
2018-05-29 1426 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR 28/V/2018 - z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie do załatwiania ind...
2018-05-29 1428 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR 29/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zmian w podziale Powi...
2018-06-26 1258 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR 30/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2018-06-26 1311 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR 31/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOW - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2017 rok...
2018-06-26 1313 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR 32/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchedni...
2018-06-26 1315 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR 33/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-06-26 1316 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR 34/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-06-26 1318 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR 35/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2018-06-26 1319 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR 36/VI/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2018-06-26 1320 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR 37/VII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Zakładzie Gospoda...
2018-07-04 1401 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 28 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-07-04 1402 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR 39/VII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE - z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-07-04 1405 Czytano:249 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VIII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 03 września 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-09-03 1420 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VIII/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 03 września 2018r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-09-03 1422 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038...
2018-10-03 0938 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
43  uchwała 43/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-10-03 0941 Czytano:208 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów...
2018-10-03 0943 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr 48/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie trybu prac nad proj...
2018-10-03 0946 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej...
2018-10-03 0950 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale nr 13/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 marca 2018 r. w spr...
2018-10-03 0952 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie - z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XIV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sp...
2018-10-03 0953 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR 49/X/2018 - z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Suchedniów...
2018-10-24 0922 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/X/2018 - z dnia 18 października 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
...
2018-10-24 0924 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR 51/X/2018 - z dnia 18 października 2018 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018...
2018-10-24 0927 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok
» w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Suchedniów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
» zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
» w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
» w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
» w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018
» w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów