A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2016 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2016 rok': 79
1  UCHWAŁA NR 1/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w mieście Suchedniów w jedną szkołę pod...
2016-02-03 1215 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR 2/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016....
2016-02-03 1217 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR 3/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy...
2016-02-03 1219 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA Nr 4/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego....
2016-02-03 1222 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro...
2016-02-03 1224 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr 6/I/2016 - z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2016 rok....
2016-02-03 1226 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR 7/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnaz...
2016-03-04 0906 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR 8/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawa...
2016-03-04 0912 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR 9/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2016-03-04 0914 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR 10/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2016-03-04 0925 Czytano:514 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR 11/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2016-03-04 0927 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR 12/II/2016 - z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do reprezentowania Gminy przed sądami administrac...
2016-03-04 0903 Czytano:534 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr 13/III/2016 - z dnia 21 marca 2016r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze...
2016-03-29 1120 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026 ...
2016-04-08 0927 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR 15/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2016-04-08 0929 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16 /IV/2016 - z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-04-08 0932 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR 17/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016....
2016-04-08 0938 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR 18/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 roku
w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. ...
2016-04-08 0941 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej....
2016-04-08 0944 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA Nr 20/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie uchwalenia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów...
2016-04-08 0947 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 69/XII/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do spo...
2016-04-08 0959 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata ...
2016-04-08 1001 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
23   UCHWAŁA Nr 23/IV/2016 - z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych...
2016-04-08 1004 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR 24/V/2016 - z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych...
2016-05-09 0920 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25 /V/2016 - z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-05-04 1502 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR 26/V/2016 - z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-05-09 0922 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA Nr 27/VI/2016 - z dnia 02 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia skargi na postanowienie ...
2016-06-06 1536 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i...
2016-06-29 1135 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2016-06-29 1141 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA Nr 30/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2016-06-29 1144 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2015 rok.
...
2016-06-29 1126 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32 /VII /2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038
...
2016-06-29 1128 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR 33/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-06-29 1131 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR 34/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie do Kapituły przyznającej nagrodę hono...
2016-06-29 1147 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
35   Uchwała Nr 35/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ...
2016-06-29 1150 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2016-06-29 1204 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2016-06-29 1152 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VII/2016 - z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych...
2016-06-29 1200 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VIII/2016 - z dnia 04 sierpnia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody...
2016-08-11 0837 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VIII/2016 - z dnia 04 sierpnia 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2016-08-11 0839 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VIII/2016 - z dnia 04 sierpnia 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpi...
2016-08-11 0840 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42 VIII /2016 - z dnia 04 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-08-11 0842 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR 43/VIII/2016 - z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-08-11 0844 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR 44/VIII/2016 - z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie...
2016-08-11 0846 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45 /IX /2016 - z dnia 15 września 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-09-21 1443 Czytano:541 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR 46/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-09-21 1446 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA Nr 47/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2016-09-21 1447 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporząd...
2016-09-21 1450 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA Nr 49/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Suchedniów...
2016-09-21 1452 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA Nr 50/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie...
2016-09-21 1457 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr 51/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie...
2016-09-21 1500 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR 52/IX/2016 - z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów...
2016-09-23 0743 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/X/2016 - z dnia 26 września 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-09-29 1031 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR 54/X/2016 - z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-09-29 1036 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA Nr 55/XI/2016 - z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. E. Peck w Suchedniowie...
2016-10-17 1400 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27.10.2016r.
określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia inkasentów....
2016-11-07 1234 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27.10.2016r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poborze podatków w drodze inkasa oraz okre...
2016-11-07 1244 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58 /XII /2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27.10.2016r.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2016-11-07 1304 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59 /XII /2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27 października 2016r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016 - 2038...
2016-11-07 1226 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60 /XII /2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27.10.2016r.
zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016....
2016-11-07 1308 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61 /XII /2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie - 27.10.2016r.
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu....
2016-11-07 1311 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/XIII/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2016-11-24 0956 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR 63/XIII/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-11-24 0935 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwala Nr 64/XI1I/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2023 ...
2016-11-24 0947 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR 65/XIII/2016 - z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2016-11-24 0942 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR 66/XIII/2016 - z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu roz...
2016-11-24 0939 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/XIII/2016 - z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
...
2016-11-24 0933 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR 68/XIV/2016 - 8 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na tere...
2016-12-16 0917 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA Nr 69/XIV/2016 - 08 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów...
2016-12-16 0914 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA Nr 70/XIV/2016 - 08 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie...
2016-12-16 0913 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA Nr 71/XIV/2016 - 8 grudnia 2016 r.
dotycząca zmiany uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Suchedniowie...
2016-12-16 0910 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR 72/XIV/2016 - 8 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2016-12-16 0919 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR 73/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016...
2017-01-04 1059 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr 74/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2017-01-04 1116 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr 75/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 20I6r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 20I7...
2017-01-04 1208 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr 76/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
na lata 2017 - 2038....
2017-01-04 1214 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR 77/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017 rok...
2017-01-04 1219 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR 78/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'KUŹNICA' w ...
2017-01-04 1228 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA Nr 79/XV/2016 - z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Suchedniów...
2017-01-04 1231 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w mieście Suchedniów w jedną szkołę podstawową w mieście
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym.
» w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnego lokalu mieszkalnego.
» w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów oraz w sprawie dopłat do taryf
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2016 rok.
» w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów
» w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Suchedniów
» w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
» w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów