A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2014 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2014 rok': 47
1  Uchwała Nr 1/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 'Pomoc
gminy w zak...
2014-02-07 0859 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadcz...
2014-02-07 0902 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w ...
2014-02-07 0904 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2014-02-07 0923 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2014-02-07 0925 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2014 - z dnia 30 stycznia 2014r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2014 rok....
2014-02-07 0927 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/2014 - z dnia 26 lutego 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014....
2014-03-07 0902 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do ...
2014-04-15 1006 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji ...
2014-04-15 1012 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2014-04-15 1014 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014...
2014-04-15 1016 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętyc...
2014-04-15 1025 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołe...
2014-04-15 1027 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/III/2014 - z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2014-04-15 1029 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/IV/2014 - z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014....
2014-05-27 0835 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/IV/2014 - z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów....
2014-05-27 0837 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/IV/2014 - z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2014-05-27 0838 Czytano:677 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/V/2014 - z dnia 10 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kom...
2014-06-17 1128 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/V/2014 - z dnia 10 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014....
2014-06-17 1130 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/V/2014 - 10 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2014-06-26 0958 Czytano:520 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2014-06-30 1040 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuż...
2014-06-30 1041 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2014-06-30 1051 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2014-06-30 1052 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014...
2014-06-30 1053 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu pub...
2014-06-30 1055 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie przedłużenia czau obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę ...
2014-06-30 1057 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere...
2014-06-30 1059 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VI/2014 - 23 czerwca 2014r.
w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej ...
2014-06-30 1102 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na rok 201...
2014-09-16 0956 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014...
2014-09-16 0959 Czytano:504 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Such...
2014-09-16 1005 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sier...
2014-09-16 1008 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko -...
2014-09-16 1010 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie opinii projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Sieradowickiego...
2014-09-16 1012 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchom...
2014-09-16 1014 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VII/2014 - z dnia 2 września 2014r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Suchedniowie przy ul. K...
2014-09-16 1016 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VIII/2014 - z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014....
2014-10-22 0833 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VIII/2014 - z dnia 29 września 2014r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
...
2014-10-22 0836 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Intencyjna Nr 40/VIII/2014 - z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2015 rok środków finansowych na realizację projektu...
2014-10-22 0840 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR 41/IX/2014 - z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi w Suchedniowie...
2014-11-06 1137 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR 42/IX/2014 - z dnia 29 października 2014r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2014-11-05 0730 Czytano:565 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/IX/2014 - z dnia 29 października 2014r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2014-11-05 0739 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR 44/IX/2014 - z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2014 rok...
2014-11-06 1139 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR 45/IX/2014 - z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia
...
2014-11-06 1141 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2014 - z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości...
2014-11-12 1346 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA Nr 47/IX/2014 - z dnia 29 października 2014r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VI/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sp...
2014-11-12 1348 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 'Pomoc gminy w zakresie dożywiania' na lata 2014-2020.
» w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
» w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2014.
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2014 rok.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
» w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
» w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów