A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2013 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2013 rok': 57
1  Uchwała Nr 1/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013 – 2040...
2013-02-08 1236 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok...
2013-02-08 0921 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,...
2013-02-08 0927 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemoc...
2013-02-08 1247 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok...
2013-02-08 1256 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2013 - z dnia 29 stycznia 2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 201...
2013-02-08 1304 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/I/2013 - 29 stycznia 2013r.
w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2013 rok....
2013-02-28 0855 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Bodzentyńska' w Suchedniow...
2013-04-15 1122 Czytano:692 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013 - 2040...
2013-04-15 1124 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013...
2013-04-15 1125 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich ...
2013-04-15 1127 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2013-04-15 1129 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 ...
2013-04-15 1133 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów ...
2013-04-15 1139 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2013 - z dnia 25 marca 2013r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014...
2013-04-15 1135 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2013-05-23 1134 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska”
w Suche...
2013-05-23 0907 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2013-05-23 1136 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ...
2013-07-08 1424 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2013r....
2013-05-23 0911 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruch...
2013-05-23 1141 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2013-05-23 1014 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwałą Nr 23/III/2013 - z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2013-05-23 1143 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/2013 - z dnia 28 maja 2013
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2013-07-08 1033 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/IV/2013 - z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sp...
2013-07-08 1037 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/III/2013 - z dnia 16 czerwca 2013r.
w sprawie nadania godności „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Suchedniów”...
2013-07-05 0836 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2013-07-08 1043 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2013-07-08 1045 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2013-07-08 1048 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2012 rok...
2013-07-08 1050 Czytano:817 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów ...
2013-07-05 0839 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gru...
2013-07-08 1105 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/2013 - z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2013-07-05 0857 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VII/2013 - z dnia 17 września 2013r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawi...
2013-10-07 1049 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VII/2013 - z dnia 17 wrzesnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały nr 33/VI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 20 czerwca 2013r. w spr...
2013-10-07 1058 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VII/2013 - 17 września 2013r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie...
2013-10-07 1113 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VII/2013 - 17 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013...
2013-10-07 1114 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VII/2013 - 17 września 2013r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej...
2013-10-07 1118 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VII/2013 - 17 września 2013r.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej...
2013-10-07 1126 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VII/2013 - 17 września 2013r.
w sprawie zatwierdzenia projektu 'Suchedniowscy zawodowcy' realizowanego przez Zespół Szkół im. ...
2013-10-07 1133 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VII/2013 - 17 wrzesnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2013-10-07 1135 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2013 - 24 września 2013r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013...
2013-10-07 1136 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/IX.2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza ...
2013-11-13 1316 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Suchedniowie przy ul...
2013-11-13 1443 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2013-11-13 1319 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia
...
2013-11-13 1326 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2013-11-13 1331 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/2013 - z dnia 6 listopada 2013r.
w sprawie likwidacji Zakładu Inwestycji Komunalnych i Budownictwa w Suchedniowie
...
2013-12-03 0833 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013...
2013-11-13 1333 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/IX/2013 - z dnia 06 listopada 2013r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów ...
2013-11-13 1338 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/X/2013 - z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pod...
2013-12-31 0957 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/X/2013 - z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2013r....
2013-12-31 0934 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/XI/2013 - z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013...
2014-01-08 0822 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/XI/2013 - z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów...
2014-01-08 0741 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/XI/2013 - z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok...
2014-01-08 0825 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/XI/2013 - z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Suche...
2014-01-08 1245 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/XI/2013 - z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie wystąpienia Gminy Suchedniów ze Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Utylizator”...
2014-01-08 0831 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013 – 2040
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013 rok
» w sprawie podziału Miasta i Gminy Suchedniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Suchedniów na lata 2013-2016.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2013.
» w sprawie RAMOWEGO PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ na 2013 rok.
» w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Bodzentyńska' w Suchedniowie
» w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2013 - 2040
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów