A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2012 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2012 rok': 71
1  Uchwała Nr 1/1/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - 'Gazoci...
2012-02-06 0936 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwala Nr 2/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2012-02-06 0941 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2012....
2012-02-06 0945 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarn...
2012-02-06 0947 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w Mostkach...
2012-02-06 0949 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040...
2012-02-06 1023 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok...
2012-02-06 1055 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwala Nr 8/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2012 rok...
2012-02-06 1102 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej
w zakres...
2012-02-06 1105 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/I/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkow...
2012-02-06 1108 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zmiany Nr 1 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gm...
2012-04-12 1305 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie Zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ...
2012-04-18 0929 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13.II.2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie Zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego miedzy ...
2012-04-18 0939 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedni...
2012-04-18 0947 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/2012 - z dnia 28marca 2012r.
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia ...
2012-04-18 0952 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie oczekiwań co do efektywnej realizacji zadań oświatowyc...
2012-04-18 0957 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości po...
2012-04-18 1002 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku...
2012-04-18 1020 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienki...
2012-04-18 1023 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwałą Nr 20/II/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół i...
2012-04-18 1025 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów oraz nauczy...
2012-06-08 1229 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2012-06-08 1232 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwie...
2012-06-08 1234 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów...
2012-06-08 1236 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości po...
2012-06-08 1238 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gru...
2012-06-08 1240 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 11.II.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 marca 2012r. w spraw...
2012-06-08 1243 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/III/2012 - z dnia 24 kwietnia 2012r.
w sprawie ustanowienia nagrody honorowej 'Zasłużony dla Miasta i Gminy Suchedniów'....
2012-06-08 1244 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20...
2012-06-08 1246 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012....
2012-06-08 1247 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie wyznaczenia Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie do Kapituły przyznającej nagrodę hon...
2012-06-08 1250 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/IV/2012 - z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Suchedniowie...
2012-06-08 1252 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2012-07-09 1212 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2012-07-09 1215 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Su...
2012-07-09 1223 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów za 2011 rok...
2012-07-09 1225 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2012-07-09 1230 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nowego brzmienia statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suched...
2012-07-09 1234 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w...
2012-07-09 1247 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwałą Nr 40/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Henry...
2012-07-09 1248 Czytano:680 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VI/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012...
2012-07-09 1250 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2012 - z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie likwidacji filii biblitecznych w Mostkach i Ostojowie - Miejsko Gminnej Bilioteki Publicz...
2012-09-18 1338 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VII/2012 - z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu ...
2012-09-18 1345 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VIII/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012 rok...
2012-10-23 1026 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VIII/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe ...
2012-10-23 0953 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze
inkasa...
2012-11-08 1321 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2012-11-08 1345 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia
...
2012-11-08 1347 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012...
2012-11-08 1348 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała nr 50/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040...
2012-11-22 0944 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2012-11-08 1204 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z dnia 21 grudnia 2011
r. dot. ...
2012-11-08 1350 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2012-11-08 1354 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchednió...
2012-11-08 1356 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zatwierdzenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy
Suchedni...
2012-11-08 1358 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie podziału Gminy Suchedniów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych...
2012-11-08 1359 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Suchedniowie przed sądami ...
2012-11-22 0949 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/IX/2012 - z dnia 29 października 2012r.
w sprawie likwidacji Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie...
2012-11-22 0950 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz pom...
2013-01-17 1028 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012...
2012-12-12 0920 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami...
2012-12-12 0923 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i z...
2012-12-12 0925 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2013-01-11 1313 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/X/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 50/IX/2012 z dnia 29 października...
2013-01-17 1032 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr 37/VI/2011r. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca
2011 r. ...
2013-01-11 1317 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od
nieruchomo...
2013-01-11 1319 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Suchedniów...
2013-01-11 1322 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 68/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012....
2013-01-11 1323 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 69/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego...
2013-01-17 1034 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 70/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Skarżyskiemu...
2013-01-17 1035 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr 71/XI/2012 - z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia sta...
2013-01-11 1326 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - 'Gazociąg II'.
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
» w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2012.
» w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie w Mostkach i w Ostojowie
» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 - 2040
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2012 rok
» w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów