A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2012
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2012': 105
1  Zarządzenie Nr 1/2012 - z dnia 2 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2012-01-04 0848 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 2/2012 - z dnia 2 stycznia 2012r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, najmu oraz wysokości opłat jednorazowych za nie...
2012-01-04 0852 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 3/2012 - z dnia 12 stycznia 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2012-01-13 1002 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 4/2012 - z dnia 17 stycznia 2012r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w I półroczu 2012 roku ...
2012-01-24 1500 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5/2012 - z dnia 24 stycznia 2012r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 roku zadań public...
2012-01-30 1317 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/2012 - z dnia 27 stycznia 2012r.
w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwd...
2012-02-02 1039 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 7/2012 - z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań....
2012-02-10 1333 Czytano:746 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8/2012 - z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-02-06 1147 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/2012 - z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko p...
2012-02-02 0939 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/2012 - z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2012-02-02 0941 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11/2012 - z dnia 8 lutego 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-02-10 1335 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2012 - z dnia 14 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości...
2012-02-23 1454 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarzadzenie Nr 13/2012 - z dnia 14 lutego 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-02-23 1407 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 14/2012 - z dnia 17 lutego 2012r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy...
2012-02-23 1439 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/2012 - z dnia 20 lutego 2012r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
2012-02-23 1434 Czytano:715 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/2012 - z dnia 2 marca 2012r.
w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania w imi...
2012-03-13 0923 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 17/2012 - z dnia 2 marca 2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa...
2012-03-13 0925 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2012 - z dnia 5 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-03-13 1051 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/2012 - z dnia 4 marca 2012r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa...
2012-03-13 0932 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 20/2012 - z dnia 7 marca 2012r.
w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdz...
2012-03-13 0928 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 21/2012 - z dnia 7 marca 2012r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2012-03-13 0934 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 22/2012 - z dnia 7 marca 2012r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń ma...
2012-03-13 0937 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 23/2012 - z dnia 8 marca 2012r.
w sprawie zmin w budżecie Gminy na 2012r....
2012-03-14 0952 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 24/2012 - z dnia 15 marca 2012r.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu p...
2012-03-19 1544 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/2012 - z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych....
2012-03-26 1354 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/2012 - z dnia 22 marca 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-03-26 1358 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/2012 - z dnia 27 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-03-28 0813 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 28/2012 - z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie zmiany w zarządzeniu w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej...
2012-04-04 0843 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 29/2012 - z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r...
2012-04-04 0845 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 30/2012 - 2 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Sam...
2012-04-04 0848 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/2012 - 2 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gim...
2012-04-04 0849 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 32/2012 - z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Prz...
2012-04-04 0851 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/2012 - z dnia 05.04.2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-04-12 1429 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2012 - z dnia 16 kwietnia 2012r
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-04-17 1422 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 35/2012 - z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnię...
2012-05-09 0824 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 36/2012 - z dnia 18 kwietnia 2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dopłat z ZFŚS. ...
2012-05-09 1155 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
37  zarządzenie Nr 37/2012 - z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-05-09 0827 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 38/2012 - z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-05-08 1056 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/2012 - z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Suchedniów...
2012-05-28 0834 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 40/2012 - z dnia 10 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-05-24 1438 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarzadzenie Nr 41/2012 - z dnia 17 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-05-24 1440 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 42/2012 - z dnia 23 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-05-24 1442 Czytano:673 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 43/2012 - z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-06-08 1023 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 44/2012 - z dnia 28 maja 2012r.
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu...
2012-06-12 1114 Czytano:681 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/2012 - z dnia 31 maja 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-06-08 1034 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46/2012 - z dnia 11 czerwca 2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 20...
2012-06-11 1515 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/2012 - z dnia 14 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012 rok...
2012-06-14 1508 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48/2012 - z dnia 15 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-06-19 0906 Czytano:723 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/2012 - z dnia 22 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-06-26 1057 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/2012 - z dnia 28 czerwca 2012r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego...
2012-06-29 1006 Czytano:718 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 51/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2012-07-09 1407 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie 52/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-07-09 1347 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 – 2040...
2012-07-09 1350 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/2012 - z dnia 29 czerwca 2012r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UM i G Suchedniów ...
2012-09-17 1433 Czytano:710 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 55/2012 - z dnia 4 lipca 2012r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w II półroczu 2012 roku...
2012-07-09 1359 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 56/2012 - z dnia 9 lipca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok....
2012-07-23 0833 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 57/2012 - z dnia 24 lipca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2012-07-25 0820 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 58/2012 - z dnia 31 lipva 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-08-01 0900 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarzadzenie Nr 59/2012 - z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-08-27 0926 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 60/2012 - z dnia 22sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-08-27 0931 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 61/2012 - z dnia 27 sierpnia 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im.Stanisława Staszica w Suchedniowie...
2012-09-05 1018 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 62/2012 - z dnia 27 sierpnia 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego im.Jana Pawła II w Suchednio...
2012-09-05 1023 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 63/2012 - z dnia 27 sierpnia 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie...
2012-09-05 1025 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 64/2012 - z dnia 27 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-08-27 1538 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 65/2012 - z dnia 4 września 2012r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko g...
2012-09-04 1526 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 66/2012 - z dnia 5 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-09-11 1145 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 67/2012 - z dnia 10 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-09-10 1552 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 68/2012 - z dnia 12 września 2012r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-09-13 0917 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 69/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych i faktycznych przy realizac...
2012-11-08 1316 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 70/2012 - z dnia 18 wrzesnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-09-18 1251 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 71/2012 - z dnia 21 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-09-25 0823 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie 72/2012 - z dnia 25 września 2012r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjal...
2012-11-08 1311 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 73/2012 - z dnia 27 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-10-03 1100 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 74/2012 - z dnia 28 września 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-10-04 0857 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 75/2012 - z dnia 4 października 2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ni...
2012-11-12 1546 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 76/2012 - z dnia 11 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2012-11-12 1548 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 77/2012 - z dnia 17 pażdziernika 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-10-22 0947 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 78/2012 - z dnia 23 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2012-11-02 0922 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 79/2012 - z dnia 25 października 20121r.
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Such...
2012-11-12 1550 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 80/2012 - z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-11-02 0927 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 81/2012 - z dnia 31 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2012-11-12 1553 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie 82/2012 - z dnia 31 października 2012r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora jednostki organizacyjnej...
2013-01-11 1303 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie 83/2012 - z dnia 30 października 2012r.
w sprawie powierzenia Panu Stanisławowi Andrzejowi Kani - Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy czynności...
2013-01-11 1306 Czytano:737 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 84/2012 - z dnia 6 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012...
2012-11-08 1020 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 85/2012 - z dnia 9 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2012-11-12 1556 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie 86/2012 - z dnia 13 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia czasu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w 2012r. ...
2013-01-11 1309 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 87/2012 - z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie zatwierdzenia cennika usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
...
2012-11-19 0926 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 88/2012 - z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-11-19 0928 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 89/2012 - z dnia 17 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-11-19 0930 Czytano:613 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 90/2012 - z dnia 21 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-11-22 0941 Czytano:628 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 91/2012 - z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-12-03 0803 Czytano:693 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 92/2012 - z dnia 28 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-12-03 0806 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 93/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Gosp...
2012-12-04 0923 Czytano:719 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 94/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zasad przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu...
2012-12-06 0819 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 95/2012 - z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-12-04 0927 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 96/2012 - z dnia 5 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok...
2012-12-06 0822 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 97/2012 - z dnia 7 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczeg...
2012-12-13 1146 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 98/2012 - z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-12-20 1000 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 99/2012 - z dnia 12 grudnia 2012r.
w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczeg...
2012-12-13 1147 Czytano:663 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 100/2012 - z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-12-20 0804 Czytano:675 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 101/2012 - z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2012-12-20 0807 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 102/2012 - z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r....
2013-01-02 1205 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 103/2012 - z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2012r....
2013-01-09 0829 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 104/2012 - z dnia 31 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2012 – 2040...
2013-01-09 0830 Czytano:662 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 105/2012 - z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmian zasad rachunkowości dla budżetu gminy, jednostki budżetowej UM i G Suchedniów or...
2013-01-11 1217 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
» w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, najmu oraz wysokości opłat jednorazowych za nieruchomości stanowiące własność Gminy Suchedniów
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
» w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w I półroczu 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sportu.
» w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2012 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
» w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
» w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.
» w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012r.
» w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom w roku 2012.
» w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w roku 2012.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów