A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2011
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2011': 91
1  Zarządzenie Nr 1/2011 - z dnia 4 stycznia 2011r.
w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2011-03-16 0844 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 2/2011 - z dnia 13 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2011-03-16 0952 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 3/2011 - z dnia 14 stycznia 2011r.
w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.
...
2011-03-16 0853 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 4/2011 - z dnia 14 stycznia 2011r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011zadań publicz...
2011-03-16 0755 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 5/2011 - z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011zadań publicz...
2011-03-16 0759 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 6/2011 - z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej...
2011-03-16 0955 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 7/2011 - z dnia 15 lutego 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
...
2011-03-16 0857 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 8/2011 - z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2011-03-16 0957 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 9/2011 - z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie czynności organizacyjnych w związku z wdrożeniem do stosowania w Urzędzie Miasta i Gmi...
2011-03-16 0902 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 10/2011 - z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-03-16 1001 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 11/2011 - z dnia 1 marca 2011r.
w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań....
2011-03-16 1039 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 12/2011 - z dnia 1 marca 2011r.
w sprawie : upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w...
2011-03-16 1040 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 13/2011 - z dnia 2 marca 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości dopłat z ZFŚS. ...
2011-03-16 1206 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 14/2011 - z dnia 4 marca 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego...
2011-03-16 1042 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 15/2011 - z dnia 7 marca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych...
2011-03-16 0905 Czytano:914 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 16/2011 - z dnia 14 marca 2011r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011zadań publicz...
2011-03-16 0908 Czytano:794 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 17/2011 - z dnia 15 marca 2011r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-03-16 1307 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 18/2011 - z dnia 16 marca 201r.
w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 201...
2011-04-07 0933 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 19/2011 - z dnia 31 marca 201r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-04-07 0934 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 20/2011 - z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie opracowania 'Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów w warunk...
2011-04-07 0937 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 21/2011 - z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie opracowania 'Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego...
2011-04-07 0939 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 22/2011 - z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy – Radca p...
2011-04-07 0940 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 23/2011 - z dnia 5 kwietnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szcepień profilaktycznych przeciwko pn...
2011-04-07 0944 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 24/2011 - z dnia 14 kwietnia 2010r.
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011...
2011-04-14 1412 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 25/2011 - z dnia 19 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian wbudżecie Gminy na 2011 rok...
2011-04-20 0840 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 26/2011 - z dnia 20 kwietnia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację Programu Profilaktyki i Pro...
2011-04-27 1109 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 27/2011 - z dnia 4 maja 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...
2011-05-23 1133 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 28/2011 - z dnia 4 maja 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ni...
2011-05-27 1002 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 29/2011 - z dnia 12.05.2011r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

...
2011-05-23 1215 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 30/2011 - z dnia 17.05.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie...
2011-05-23 1144 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 31/2011 - z dnia 19.05.2011r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu prze...
2011-05-23 0833 Czytano:709 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 32/2011 - z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie wykazu rodzajów przesyłek wpływających, które
nie są otwierane przez sekretariat.
...
2011-07-28 1446 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 33/2011 - z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie...
2011-06-10 0942 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 34/2011 - z dnia 27 maja 2011r.
w sprawie zmian w budżecie...
2011-06-10 0944 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 35/2011 - z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
...
2011-06-10 0948 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 36/2011 - z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowy...
2011-07-28 1449 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 37/2011 - z dnia 6 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-06-10 0952 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 38/2011 - z dnia 13 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-05 1432 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 39/2011 - z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do s...
2011-07-05 1442 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 40/2011 - z dnia 20 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-06 1134 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 41/2011 - z dnia 24 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-06 1142 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 42/2011 - z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-06 1145 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 43/2011 - z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Progozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 - 2038...
2011-07-06 1157 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 44/2011 - z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień ...
2011-07-06 1214 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 45/2011 - z dnia 7 lipca 2011r.
w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy...
2011-07-11 1351 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 46/2011 - z dnia 25 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-26 0925 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 47/2011 - z dnia 27.07.2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-07-28 1434 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 48/2011 - z dnia 28 lipca 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko m...
2011-07-28 1440 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 49/2011 - z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gmny na 2011r....
2011-08-02 0811 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 50/2011 - z dnia 03 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-08-04 0858 Czytano:652 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 51/2011 - z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego...
2011-09-06 1159 Czytano:706 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 52/2011 - z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-08-16 0820 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 53/2011 - z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych...
2011-09-06 1203 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 54/2011 - z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r....
2011-09-06 1136 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie 55/2011 - z dnia 1 września 2011r.
w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitet...
2011-09-23 1215 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 56/2011 - z dnia 1 wrzesnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego....
2011-09-23 1219 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 57/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie powołania komisji przetargowej...
2011-10-03 1133 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 58/2011 - z dnia 15 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-09-23 1225 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 59/2011 - z dnia 19 wrzesnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu szczepień profilaktycznych przeciwko g...
2011-09-23 1227 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 60/2011 - z dnia 19 września 2011r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu obchodów 50-lecia uzyskania przez Suchednió...
2011-09-23 1233 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarzadzenie Nr 61/2011 - z dnia 19 wrzesnia 2011r.
w sprawie powołąnia obwodowych komisji wyborczych...
2011-09-23 1457 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 62/2011 - z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-10-20 0826 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 63/2011 - z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2038...
2011-10-20 0858 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 64/2011 - z dnia 5 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-10-20 0807 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 65/2011 - z dnia 10 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-10-20 0811 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 66/2011 - z dnia 17 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-10-20 0814 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 67/2011 - z dnia 24 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2011 rok...
2011-11-03 1035 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 68/2011 - z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2011 rok....
2011-11-03 1038 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 69/2011 - z dnia 31 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-11-07 1032 Czytano:689 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 70/2011 - z dnia 4 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-11-07 1046 Czytano:751 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 71/2011 - z dnia 8 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok...
2011-11-10 1017 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 72/2011 - z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-11-15 1323 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 73/2011 - z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie terminu i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej....
2011-11-22 1149 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 74/2011 - z dnia 18 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-11-22 1154 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 75/2011 - z dnia 21 listopada 2011r.
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej...
2011-11-22 1158 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 76/2011 - z dnia 21 listopada 2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień n...
2011-12-12 1337 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 77/2011 - z dnia 22 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-11-23 1301 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 78/2011 - z dnia 23 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-02 1516 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 79/2011 - z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-02 1422 Czytano:742 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 80/2011 - z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie...
2011-12-12 1417 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 81/2011 - z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-08 1248 Czytano:705 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 82/2011 - z dnia 8 grudnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012
...
2011-12-09 1418 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarzadzenie Nr 83/2011 - z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-14 1449 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarzadzenie 84/2011 - z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2011r....
2011-12-27 1109 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 85/2011 - z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012.
...
2011-12-27 1131 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 86/2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-27 1112 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 87/2011 - z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011r....
2011-12-27 1114 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 88/2011 - z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r....
2011-12-30 1326 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 89/2011 - z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok...
2012-01-04 1120 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzemnie Nr 90/2011 - z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmiy Suchedniów na lata 2011 - 2038...
2012-01-04 0928 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 91/2011 - z dnia 30 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok...
2012-01-04 1522 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2006
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2020
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
» w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru ofert na realizację zadań publicznych
» w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sportu.
» w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2011zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
» w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej
» w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
» w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» w sprawie czynności organizacyjnych w związku z wdrożeniem do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
» w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów