A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2011 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2011 rok': 69
1  Uchwała Nr 1/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2011-02-14 1237 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2011...
2011-02-14 1241 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy...
2011-02-14 1245 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego...
2011-02-14 1246 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej...
2011-02-14 1248 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej powołania Rady Programowej przy Redakcji ' Gazety Suchedniows...
2011-02-14 1250 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych ...
2011-02-14 1253 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2011r....
2011-02-14 1256 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/I/11 - z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie zabowiązania w zakresie podejmowanych decyzji ...
2011-02-14 1301 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/2011 - z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2038...
2011-03-01 1315 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/2011 - z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2011 rok...
2011-03-01 1117 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12.III.2011 - z dnia 17 marca 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2011-03-22 1129 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/IV/2011 - z dniua 29 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011....
2011-04-07 0833 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku....
2011-04-07 1021 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
...
2011-04-07 0838 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2011-04-07 1024 Czytano:810 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych...
2011-04-07 0826 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Gminy Suchedniów na lata 2011 - 2...
2011-04-07 0906 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/IV/2011 - z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. p...
2011-06-06 1208 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów....
2011-05-27 0914 Czytano:757 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/V/21011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem ...
2011-05-27 0916 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 - 2038...
2011-06-07 1132 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011...
2011-06-06 1210 Czytano:781 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilektyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2011-06-06 1217 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów n...
2011-06-03 1257 Czytano:909 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwala Nr 26/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w ...
2011-06-03 1319 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala...
2011-06-03 1322 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i ...
2011-06-08 1102 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/V/2011 - z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
i gminy Suchedniów ...
2011-06-09 1108 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2011-07-07 1106 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2011-07-07 1112 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy ...
2011-07-07 0804 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminu Suchedniów za rok 2010....
2011-07-07 1118 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011...
2011-07-07 1123 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jedn...
2011-07-07 0959 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie bezp...
2011-07-07 0838 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Suhc...
2011-07-07 1138 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników....
2011-07-07 1142 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2011-07-07 1150 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VI/2011 - z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2011-07-07 0946 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 - 2038....
2011-10-27 1412 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2011r....
2011-10-28 0832 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w doma...
2011-10-27 0937 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwala Nr 44/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem ...
2011-10-27 0940 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego 'UTYLIZATOR...
2011-10-28 0826 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suchedniów oraz roz...
2011-10-27 0947 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Suched...
2011-10-27 0950 Czytano:760 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/VII/2011 - z dnia 14 września 2011r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławnik...
2011-10-27 0953 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/VIII/2011 - z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011...
2011-11-07 1314 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Intencyjna Nr 50/VIII/2011 - z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2012r. środkóqw finansowych na realizację projektu:...
2011-11-07 1320 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51.IX.2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2011-11-07 1325 Czytano:986 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52.IX.2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2011-11-07 1344 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53.IX.2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Progmozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 - 2038...
2011-11-07 1350 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwala Nr 54.IX.2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011....
2011-11-07 1446 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/IX/2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2011-10-27 0957 Czytano:783 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/IX/2011 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
...
2011-10-27 1025 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/IX/201 - z dnia 25 października 2011r.
w sprawie wyboru ławników....
2011-10-27 1029 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58.X.2011 - z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2011-11-22 0922 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59.X.2011 - z dnia 15listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2011-11-21 0807 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60.X.2011 - z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowy...
2011-11-21 0814 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61.X.2011 - z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011....
2011-11-21 0819 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62.X.2011 - z dnia 15 listopada 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchedniowa...
2011-11-21 0843 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63.XI.2011 - z dnia 28 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniony...
2011-12-08 1303 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64.XII.2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz w...
2011-12-30 1348 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwaa Nr 65.XII.2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy S...
2012-01-04 0948 Czytano:716 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66.XII.2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjn...
2011-12-30 1342 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67.XII.2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na...
2012-01-04 1000 Czytano:695 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 68.XII.2011 - z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 39/V/2000 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 200...
2011-12-30 1351 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 69/XIII.2011 - z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
...
2012-01-04 0941 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na rok 2011.
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podaku leśnym
» w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
» w sprawie powołania Komisji Statutowej
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej powołania Rady Programowej przy Redakcji ' Gazety Suchedniowskiej
» w sprawie zmian w uchwale dotyczącej diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2011r.
» w sprawie zabowiązania w zakresie podejmowanych decyzji
» w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2011 – 2038
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów