A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2010 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 rok': 76
1  Uchwała Nr 1/I/2010 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2010-01-27 1246 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2010 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowan...
2010-01-27 1249 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/10 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2010 rok....
2010-01-27 1251 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/II/2010 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie przyjecia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Suchedniów...
2010-01-27 1254 Czytano:977 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/II/10 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie obciążenia hipoteką prawa użytkowania wieczystego...
2010-01-27 1344 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/10 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Burmist...
2010-01-27 1347 Czytano:1086 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów...
2010-04-20 1419 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010r. ...
2010-02-18 1419 Czytano:1104 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/III/2010 - z dnia 28 stycznia2010r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli...
2010-02-24 1303 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegół...
2010-04-20 1424 Czytano:993 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji ...
2010-02-24 1320 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć m...
2010-02-24 1325 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród...
2010-02-24 1329 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Suchedniów...
2010-04-20 1334 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2010r....
2010-04-20 1152 Czytano:799 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za god...
2010-04-20 0905 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r....
2010-04-20 1337 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-04-20 1343 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-04-20 1345 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilektyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r....
2010-04-20 1346 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-04-20 1351 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/10 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zesp...
2010-07-22 0842 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 22/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zesp...
2010-04-20 1406 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 23/VI/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2010-07-22 1143 Czytano:920 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 24/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2010-07-22 1148 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 25/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za rok 2009...
2010-07-22 1152 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 26/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-07-22 1154 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 27/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2010-07-22 1157 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 28/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r....
2010-07-22 1159 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 29/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2010-07-22 1201 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 30/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow...
2010-07-22 1219 Czytano:994 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 31/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obsza...
2010-07-22 1225 Czytano:931 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 32/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obsza...
2010-07-22 1231 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 33/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Suchedniów dla realizacji inwestycji celu publicznego pn....
2010-07-22 1234 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 34/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności ...
2010-07-22 1243 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 35/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialne...
2010-07-22 1247 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 36/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2010-07-22 1434 Czytano:910 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 37/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji projektu: Budowa kolektora k...
2010-07-22 1437 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 38/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...
2010-07-22 1438 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 39/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w Regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeni...
2010-07-22 1441 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 40/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypo...
2010-07-20 1448 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 41/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-07-21 0940 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 42/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2010-07-20 1516 Czytano:927 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 43/VII/2010 - z dnia 15 lipiec 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2010-07-20 1520 Czytano:1010 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 44/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie d...
2010-07-21 0835 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 45/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej...
2010-07-21 0857 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 46/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Michniów Gmina Suchedniów...
2010-07-21 0901 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 47/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu po...
2010-07-21 0904 Czytano:946 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 48/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2010-07-21 1121 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 49/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jedn...
2010-07-21 1124 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 50/VIII/2010 - z dnia 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-11-04 1129 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 51/VIII/10 - z dnia 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielani...
2010-11-04 1133 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 52/VIII/2010 - 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1018 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 53/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne...
2010-12-07 1020 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 54/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010...
2010-12-07 1248 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 54/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1051 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 55/IX/10 - 9 września 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...
2010-12-07 1024 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 56/IX/10 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2010-12-07 1028 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 57/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie...
2010-12-07 1031 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 58/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego osobę gen. Gustawa Konstantego, ps. 'Orlicz'0...
2010-12-07 1033 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 59/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie ustanowienia tablicy pamiątkowej ku czci kpt. Jana Ostachowskiego...
2010-12-07 1035 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 60/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody...
2010-12-07 1038 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 61/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2010-12-07 1040 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 62/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewody Świętokrzyskiego...
2010-12-07 1042 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 63/X/2010 - 30 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010...
2010-12-07 1250 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 64/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1253 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 64/XI/2010 - z dnia 21 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-11-04 1110 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 65/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-11-04 1044 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 66/XI/10 - a dnia 21 października 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2010-11-04 1057 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 67/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Suchedniów prowadzących działalność w zakres...
2010-11-04 1245 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr 68/XI/10 - z dnia 21 października 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienio...
2010-11-04 1020 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr 69/XII/2010 - 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1052 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr 70/XII/10 - z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2010-12-07 1055 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr 71/XII/10 - 10 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia na 2011 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2010-12-07 1057 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr 72/XII/10 - 10 listopada 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2010-12-07 1102 Czytano:842 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr 73/XII/10 - 10 lisopada 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansoweji i rzeczowej....
2010-12-07 1105 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
» w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 'Kleszczyny' w Suchedniowie
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
» w sprawie przyjecia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Suchedniów
» w sprawie obciążenia hipoteką prawa użytkowania wieczystego
» w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010r.
» w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
» w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów