(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2010 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów zawiadamia o wszczęciu postępowania
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2010 rok': 76
1  Uchwała Nr 1/I/2010 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2010-01-27 1246 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2010 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowan...
2010-01-27 1249 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/10 - z dnia 12 stycznia 2010r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2010 rok....
2010-01-27 1251 Czytano:1304 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/II/2010 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie przyjecia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Suchedniów...
2010-01-27 1254 Czytano:1169 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/II/10 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie obciążenia hipoteką prawa użytkowania wieczystego...
2010-01-27 1344 Czytano:1251 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/10 - z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Burmist...
2010-01-27 1347 Czytano:1313 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów...
2010-04-20 1419 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010r. ...
2010-02-18 1419 Czytano:1343 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/III/2010 - z dnia 28 stycznia2010r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli...
2010-02-24 1303 Czytano:1373 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegół...
2010-04-20 1424 Czytano:1242 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji ...
2010-02-24 1320 Czytano:1091 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć m...
2010-02-24 1325 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/2010 - z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród...
2010-02-24 1329 Czytano:1344 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Suchedniów...
2010-04-20 1334 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2010r....
2010-04-20 1152 Czytano:995 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za god...
2010-04-20 0905 Czytano:1223 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r....
2010-04-20 1337 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-04-20 1343 Czytano:1167 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-04-20 1345 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilektyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r....
2010-04-20 1346 Czytano:1106 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-04-20 1351 Czytano:1327 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/10 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zesp...
2010-07-22 0842 Czytano:1154 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 22/IV/2010 - z dnia 24 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zesp...
2010-04-20 1406 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 23/VI/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2010-07-22 1143 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 24/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2010-07-22 1148 Czytano:1179 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 25/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za rok 2009...
2010-07-22 1152 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 26/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-07-22 1154 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 27/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2010-07-22 1157 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 28/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r....
2010-07-22 1159 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 29/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2010-07-22 1201 Czytano:1137 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 30/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow...
2010-07-22 1219 Czytano:1329 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 31/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obsza...
2010-07-22 1225 Czytano:1174 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 32/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obsza...
2010-07-22 1231 Czytano:1171 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 33/V/2010 - z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Suchedniów dla realizacji inwestycji celu publicznego pn....
2010-07-22 1234 Czytano:1195 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 34/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności ...
2010-07-22 1243 Czytano:1198 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 35/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorzadu terytorialne...
2010-07-22 1247 Czytano:1138 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 36/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2010-07-22 1434 Czytano:1102 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 37/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji projektu: Budowa kolektora k...
2010-07-22 1437 Czytano:1141 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 38/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości...
2010-07-22 1438 Czytano:1184 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 39/VI/2010 - z dnia 10 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w Regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeni...
2010-07-22 1441 Czytano:1248 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 40/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypo...
2010-07-20 1448 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 41/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-07-21 0940 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 42/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i wbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2010-07-20 1516 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 43/VII/2010 - z dnia 15 lipiec 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2010-07-20 1520 Czytano:1303 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 44/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie d...
2010-07-21 0835 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 45/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej...
2010-07-21 0857 Czytano:1100 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 46/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Michniów Gmina Suchedniów...
2010-07-21 0901 Czytano:1180 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 47/VII/10 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu po...
2010-07-21 0904 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 48/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...
2010-07-21 1121 Czytano:1083 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 49/VII/2010 - z dnia 15 lipca 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jedn...
2010-07-21 1124 Czytano:1082 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 50/VIII/2010 - z dnia 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-11-04 1129 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 51/VIII/10 - z dnia 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielani...
2010-11-04 1133 Czytano:1094 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 52/VIII/2010 - 27 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1018 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 53/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne...
2010-12-07 1020 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 54/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010...
2010-12-07 1248 Czytano:1199 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 54/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1051 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 55/IX/10 - 9 września 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki...
2010-12-07 1024 Czytano:1037 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 56/IX/10 - 9 września 2010r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2010-12-07 1028 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 57/IX/2010 - 9 września 2010r.
w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie...
2010-12-07 1031 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 58/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego osobę gen. Gustawa Konstantego, ps. 'Orlicz'0...
2010-12-07 1033 Czytano:1189 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 59/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie ustanowienia tablicy pamiątkowej ku czci kpt. Jana Ostachowskiego...
2010-12-07 1035 Czytano:1182 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 60/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody...
2010-12-07 1038 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 61/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2010-12-07 1040 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 62/X/10 - 30 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewody Świętokrzyskiego...
2010-12-07 1042 Czytano:1274 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 63/X/2010 - 30 września 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010...
2010-12-07 1250 Czytano:1110 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 64/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1253 Czytano:922 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 64/XI/2010 - z dnia 21 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010....
2010-11-04 1110 Czytano:1140 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 65/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu po...
2010-11-04 1044 Czytano:1123 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr 66/XI/10 - a dnia 21 października 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2010-11-04 1057 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr 67/XI/2010 - 21 października 2010r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Suchedniów prowadzących działalność w zakres...
2010-11-04 1245 Czytano:1161 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr 68/XI/10 - z dnia 21 października 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienio...
2010-11-04 1020 Czytano:1135 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr 69/XII/2010 - 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010...
2010-12-07 1052 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr 70/XII/10 - z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201...
2010-12-07 1055 Czytano:1057 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr 71/XII/10 - 10 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia na 2011 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2010-12-07 1057 Czytano:1079 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr 72/XII/10 - 10 listopada 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2010-12-07 1102 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr 73/XII/10 - 10 lisopada 2010r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansoweji i rzeczowej....
2010-12-07 1105 Czytano:1103 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Uchwały 2021 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
» w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 'Kleszczyny' w Suchedniowie
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2010 rok.
» w sprawie przyjecia Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Suchedniów
» w sprawie obciążenia hipoteką prawa użytkowania wieczystego
» w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
» w sprawie określenia szczegółowości budżetu Gminy Suchedniów
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010r.
» w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
» w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów