(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2009 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół z XXVI w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2020 r.
» Protokół z XXV w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 grudnia 2020 r.
» PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2021 ROK
» Uchwała Nr 34/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale budżetowej..
» Uchwała Nr 33/2021 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Suchedniów
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2009 rok': 66
1  Uchwała Nr 1/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ryszarda Dumina...
2009-03-06 1038 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2009-03-06 1043 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2009-03-06 1052 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2009-03-06 1100 Czytano:1287 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Policealne Studium Turystyczne dla Dor...
2009-03-06 1103 Czytano:1139 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok...
2009-03-06 1105 Czytano:1133 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-03-06 1108 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia aneksu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów...
2009-03-06 1115 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-03-06 1112 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego ...
2009-03-06 1126 Czytano:1188 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego ...
2009-03-06 1129 Czytano:1258 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gmin...
2009-03-06 1137 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia Miasta i Gminy Suchedniów do Związku Międzyg...
2009-03-06 1140 Czytano:1275 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Wsi Mostki...
2009-03-06 1142 Czytano:1190 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wnagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistr...
2009-03-06 1148 Czytano:1176 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-03-06 1151 Czytano:1220 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2009 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na roku 2009...
2009-05-15 1338 Czytano:1126 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/III/09 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie przekazania dróg gminnych na rzecz Gminy Łączna...
2009-05-15 1343 Czytano:1230 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/III/09 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczania dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do k...
2009-05-15 1347 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum...
2009-07-21 1427 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p...
2009-05-15 1351 Czytano:1164 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2009-05-15 1356 Czytano:1263 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzen...
2009-05-15 1358 Czytano:1160 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/2009 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2009-05-15 1402 Czytano:1316 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2009-05-15 1407 Czytano:1105 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za 2008 rok...
2009-05-15 1410 Czytano:1167 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/V/2009 - z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów...
2009-07-15 1425 Czytano:1185 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/V/09 - z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Mostki Gmina Suchedniów...
2009-07-21 1248 Czytano:1281 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2009-07-21 1252 Czytano:1156 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-07-21 1254 Czytano:1187 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2009-07-21 1300 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-07-21 1307 Czytano:1152 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2009-07-21 1309 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 2010r. w budżecie Gminy środków stanowiących fund...
2009-07-21 1312 Czytano:1181 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście...
2009-07-21 1315 Czytano:1115 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Michniów...
2009-07-21 1327 Czytano:1297 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2009-07-21 1357 Czytano:1309 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2009-07-21 1359 Czytano:1165 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. 'e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prze...
2009-07-21 1404 Czytano:1236 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VII/2009 - z dnia 1 lipca 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciagnięcia kredytu długoterminowego...
2009-07-21 1406 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia projektu - aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suc...
2009-09-04 1157 Czytano:1157 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży...
2009-09-04 1159 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie dopłat do taryf za zabiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów...
2009-09-04 1203 Czytano:1207 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2009r....
2009-09-04 1205 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Miasta i Gminy Suchedniów na rzecz Stowarzy...
2009-09-04 1210 Czytano:1130 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-10-08 1202 Czytano:1196 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-10-08 1204 Czytano:1077 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie przekazania Gminy Łączna dróg gminnych w zarząd...
2009-10-08 1207 Czytano:1375 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do k...
2009-10-08 1211 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/IX/09 - z dnia 25 wrzesnia 2009r.
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazju...
2009-10-08 1213 Czytano:1131 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-11-10 1351 Czytano:1136 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2009-11-10 1356 Czytano:1128 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie użyczenia nieruchomości...
2009-11-10 1409 Czytano:1257 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2009-11-10 1418 Czytano:1173 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2009-11-10 1423 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2009-11-10 1429 Czytano:1308 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów...
2009-11-10 1432 Czytano:1354 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2010-01-27 1007 Czytano:1191 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchała Nr 59/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego...
2010-01-27 1016 Czytano:1256 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/XI/209 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przyjecia na 2010 rok Programu współpracy zMiasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2010-01-27 1134 Czytano:1323 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów ...
2010-01-27 1140 Czytano:1247 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 'e-świętokrzyskie' Rozbudowa Infras...
2010-01-27 1142 Czytano:1207 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 'e-świętokrzyskie Budowa SystemuInf...
2010-01-27 1146 Czytano:1366 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieru...
2010-01-27 1157 Czytano:1260 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Suchedniów...
2010-01-27 1159 Czytano:1175 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gm...
2010-01-27 1203 Czytano:1203 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Uchwały 2021 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ryszarda Dumina
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
» w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Policealne Studium Turystyczne dla Dorosłych' w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie w szkołę ponadgimnazjalną
» w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
» w sprawie przyjęcia aneksu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2009
» w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów