A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2009 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2009 rok': 66
1  Uchwała Nr 1/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ryszarda Dumina...
2009-03-06 1038 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2009-03-06 1043 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2009-03-06 1052 Czytano:969 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2009-03-06 1100 Czytano:1055 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Policealne Studium Turystyczne dla Dor...
2009-03-06 1103 Czytano:938 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/I/09 - z dnia 23 stycznia 2009r.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok...
2009-03-06 1105 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-03-06 1108 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia aneksu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów...
2009-03-06 1115 Czytano:990 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-03-06 1112 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego ...
2009-03-06 1126 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego ...
2009-03-06 1129 Czytano:1017 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gmin...
2009-03-06 1137 Czytano:1096 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przystąpienia Miasta i Gminy Suchedniów do Związku Międzyg...
2009-03-06 1140 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Wsi Mostki...
2009-03-06 1142 Czytano:1006 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wnagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistr...
2009-03-06 1148 Czytano:983 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/II/09 - z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-03-06 1151 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/2009 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na roku 2009...
2009-05-15 1338 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/III/09 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie przekazania dróg gminnych na rzecz Gminy Łączna...
2009-05-15 1343 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/III/09 - z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczania dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do k...
2009-05-15 1347 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum...
2009-07-21 1427 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p...
2009-05-15 1351 Czytano:978 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn...
2009-05-15 1356 Czytano:1033 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr II miejscowego planu zagospodarowania przestrzen...
2009-05-15 1358 Czytano:968 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/2009 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2009-05-15 1402 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'Kuź...
2009-05-15 1407 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/IV/09 - z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów za 2008 rok...
2009-05-15 1410 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/V/2009 - z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów...
2009-07-15 1425 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/V/09 - z dnia 26 maja 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Mostki Gmina Suchedniów...
2009-07-21 1248 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2009-07-21 1252 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-07-21 1254 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. 'Lepsza przyszłość zależy od nas' realizowanego...
2009-07-21 1300 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-07-21 1307 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2009-07-21 1309 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 2010r. w budżecie Gminy środków stanowiących fund...
2009-07-21 1312 Czytano:975 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście...
2009-07-21 1315 Czytano:934 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr 36/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Michniów...
2009-07-21 1327 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2009-07-21 1357 Czytano:1070 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2009-07-21 1359 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VI/09 - z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. 'e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prze...
2009-07-21 1404 Czytano:996 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VII/2009 - z dnia 1 lipca 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciagnięcia kredytu długoterminowego...
2009-07-21 1406 Czytano:1027 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia projektu - aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suc...
2009-09-04 1157 Czytano:933 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży...
2009-09-04 1159 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie dopłat do taryf za zabiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Suchedniów...
2009-09-04 1203 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2009r....
2009-09-04 1205 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VIII/09 - z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Miasta i Gminy Suchedniów na rzecz Stowarzy...
2009-09-04 1210 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2009-10-08 1202 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-10-08 1204 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie przekazania Gminy Łączna dróg gminnych w zarząd...
2009-10-08 1207 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/IX/09 - z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do k...
2009-10-08 1211 Czytano:953 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/IX/09 - z dnia 25 wrzesnia 2009r.
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazju...
2009-10-08 1213 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2009-11-10 1351 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2009-11-10 1356 Czytano:929 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie użyczenia nieruchomości...
2009-11-10 1409 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2009-11-10 1418 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/X/2009 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2009-11-10 1423 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2009-11-10 1429 Czytano:998 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/X/09 - z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów...
2009-11-10 1432 Czytano:1097 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009...
2010-01-27 1007 Czytano:1000 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchała Nr 59/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego...
2010-01-27 1016 Czytano:1014 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/XI/209 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przyjecia na 2010 rok Programu współpracy zMiasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2010-01-27 1134 Czytano:1036 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów ...
2010-01-27 1140 Czytano:1023 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 'e-świętokrzyskie' Rozbudowa Infras...
2010-01-27 1142 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą 'e-świętokrzyskie Budowa SystemuInf...
2010-01-27 1146 Czytano:1073 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/XI/2009 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieru...
2010-01-27 1157 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Suchedniów...
2010-01-27 1159 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/XI/09 - z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gm...
2010-01-27 1203 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie rozpatrzenia skargi p. Ryszarda Dumina
» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2009
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009
» w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Policealne Studium Turystyczne dla Dorosłych' w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie w szkołę ponadgimnazjalną
» w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok
» w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
» w sprawie przyjęcia aneksu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2009
» w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów