A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2008 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2008 rok': 68
1  Uchwała Nr 1/I/08 - z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2008-01-21 1352 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/08 - z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2008 rok...
2008-01-21 1359 Czytano:1069 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/08 - z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów do pozyskiwania środków unijnych w r...
2008-01-21 1410 Czytano:979 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr 4/I/08 - z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich na re...
2008-01-21 1413 Czytano:1035 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/08 - z dnia 17 stycznia 2008r.
w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2008 rok...
2008-01-21 1419 Czytano:970 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/08 - z dnia 22 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz w...
2008-01-25 0902 Czytano:1052 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznan...
2008-03-11 1241 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2008-03-11 1244 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Ostojowie przy Samorzadowej Szkole Podstawowej im. Wand...
2008-03-11 1246 Czytano:1058 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez G...
2008-03-11 1249 Czytano:1022 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-03-11 1251 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2008-03-11 1304 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/08 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-03-11 1308 Czytano:1072 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/III/2008 - z dnia 5 marca 2008r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Ostojowie...
2008-03-11 1311 Czytano:988 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjecia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów...
2008-04-29 1218 Czytano:916 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Suchedniów na lata 200...
2008-04-29 1220 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów na 2007 rok...
2008-04-29 1227 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie rozbudowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego poło...
2008-04-29 1230 Czytano:961 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2008-04-29 1232 Czytano:868 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gmine Suchedniów do ka...
2008-04-29 1237 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w sz...
2008-04-29 1241 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Ostojowie przy Samorządowe...
2008-04-29 1243 Czytano:1127 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacan...
2008-04-29 1246 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/08 - z dnia 23 kwietnia 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i sz...
2008-04-29 1252 Czytano:1051 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA Nr 25/V/08 - z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Su...
2008-07-21 0907 Czytano:1041 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA Nr 26/V/08 - z dnia 11.06.2008r.
w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków c...
2008-07-21 0949 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA Nr 27/V/08 - z dnia 11 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na...
2008-07-21 0952 Czytano:936 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA Nr 28/V/08 - z dnia 11 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości...
2008-07-21 0956 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA Nr 29/V/08 - z dnia 11 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-07-21 0958 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA Nr 30/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Suchedniów w celu realizacji inwestycji celu publicznego...
2008-07-21 1002 Czytano:921 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA Nr 31/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek oddanych w użytkowanie wieczyst...
2008-07-21 1005 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA Nr 32/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2008-07-21 1006 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA Nr 33/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury 'KUŹ...
2008-07-21 1009 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR 34/VI?08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej...
2008-07-21 1011 Czytano:1039 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA Nr 35/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2008-07-21 1014 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA Nr 36/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta i Gminy o...
2008-07-21 1020 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA Nr 37/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-07-21 1021 Czytano:964 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA Nr 38/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów...
2008-07-21 1027 Czytano:917 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA Nr 39/VI/08 - z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie przystąpieni Gminy Suchedniów do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – ...
2008-07-21 1030 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA Nr 40/VII/08 - z dnia 17 lipca 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej...
2008-07-21 1031 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 42/VIII/08 - z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2008-09-11 0959 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 43/VIII/2008 - z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej...
2008-09-11 1000 Czytano:928 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 44/VIII/08 - z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej...
2008-10-16 1132 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 45/VIII/2008 - z dnia 27 sierpnia 2008
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-09-11 1002 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 46/IX/08 - z dnia 7 października 2008r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2008-10-16 1057 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 47/IX/08 - z dnia 7 października 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie...
2008-10-16 1101 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
47  UchwałaNr 48/IX/08 - z dnia 7 października 2008r.
w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie od opłaty za przekształ...
2008-10-16 1104 Czytano:867 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 49/IX/08 - z dnia 7 października 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2008-10-16 1106 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 50/IX/08 - z dnia 7 październik 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...
2008-10-16 1111 Czytano:841 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 51/IX/08 - z dnia 7 października 2008r.
w sprawie zian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miej...
2008-10-16 1116 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 52/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2008-11-26 1222 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Br 53/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2008-11-26 1224 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 54/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia p...
2008-11-26 1226 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 55/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie wyznaczenia dla inkasentów późniejszego terminu płatności podatków...
2008-11-26 1241 Czytano:869 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 56/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na któ...
2008-11-26 1244 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 58/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej...
2008-11-26 1250 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008r....
2008-11-26 1246 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 59/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia Programu usuwania materiałów zawierających azbes...
2008-11-26 1252 Czytano:1008 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 60/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie nabycia działek na rzecz Gminy Suchedniów...
2008-11-26 1311 Czytano:847 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 61/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do ...
2008-11-26 1314 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 62/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2008-11-26 1316 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 63/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie przyjęcia na 2009 rok Programu Współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2008-11-26 1319 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 64/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawany...
2008-11-26 1322 Czytano:855 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 65/X/08 - z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, ustalenia źr...
2008-11-26 1324 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 66/XI/2008 - z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2009-01-12 1434 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 67/XII/2008 - z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008...
2009-01-12 1447 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 68/XII/08 - z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz z...
2009-01-12 1452 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr 69/XII/08 - z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2009 rok....
2009-01-12 1455 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2008 rok
» w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów do pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację zadań pn.: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokowiec, Szerokiej i Langiewicza w Suchedniowie, 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagórskiej i Kieleckiej w Suchedniowie. w ramach projektu – Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich realizowanego z Osi priorytetowej 4 – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, działanie 1 – Rozwój systemów regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.
» w sprawie Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na 2008 rok
» w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowego obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2008
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2008
» w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Ostojowie przy Samorzadowej Szkole Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
» w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów, w tym ustalenia wysokości opłat wnoszonych za korzystanie z posiłów w tych stołówkach
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów