A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały 2005 rok
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie w ramach projektu Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów
» Ogłoszenie - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno - wyp ...
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 22.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji nr 8/2020 znak: GNI.6733.6.2020 ustalającej lokalizację inwestycji..
» UMIG - Zestawienie zmian w funduszu za 2019 rok
» UMIG - Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały 2005 rok': 67
1  Uchwała Nr 1/I/2005 - z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2005...
2005-02-01 1052 Czytano:1328 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr 2/I/2005 - z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie przyjęcia na 2005 rok Programu współpracy MIasta i Gminy Suchedniów z organizacjami po...
2005-02-01 1110 Czytano:1428 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr 3/I/2005 - z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2005-02-01 1122 Czytano:1392 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr Nr 4/I/2005 - z dnia 26 stycznia 2005r.
- stanowisko w sprawie projektowanego przebiegu przez Gminę Suchedniów trasy drogi ekspresowej nr ...
2005-02-01 1124 Czytano:1593 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr 5/I/2005 - z dnia 26 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2005-02-01 1126 Czytano:1334 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr 6/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \'BODZENTYŃSKA\' w Suchedniowie...
2005-03-02 1006 Czytano:1526 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr 7/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczna i...
2005-03-02 1012 Czytano:1480 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr 8/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie przejęcia przez Gmine Suchedniów do realizacji zadania własnego Powiatu Skarżyskiego, ...
2005-03-02 1020 Czytano:1500 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr 9/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Michniowie...
2005-03-02 1024 Czytano:1446 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr 10/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Suchedniów i Miastem Skarżysko ...
2005-03-02 1032 Czytano:1333 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr 11/II/05 - z dnia 21 lutego 2005r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego wsi Mostki...
2005-03-02 1036 Czytano:1384 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr 12/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Andrzeja Karpińskiego, złozonego do projektu miejscowego planu...
2005-04-12 1125 Czytano:1322 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr 13/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie rozpatrzenia zarzutu Pana Zdzisława Włodarczyka, złożonego do projektu miejscowego pla...
2005-04-12 1130 Czytano:1439 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr 14/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok ...
2005-04-12 1133 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr 15/III/2005 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2005-04-12 1240 Czytano:1325 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr 16/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2005-04-12 1250 Czytano:1362 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr 17/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych...
2005-04-12 1253 Czytano:1398 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr 18/III/05 - z dnia 29 marca 2005r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów...
2005-04-12 1254 Czytano:1341 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr 19/III/05 - z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w...
2005-04-12 1304 Czytano:1444 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr 20/IV/05 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 200...
2005-05-05 1145 Czytano:1437 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr 21/IV/2005 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2005-05-05 1309 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr 22/IV/05 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suchedniowie z siedzibą w Michn...
2005-05-05 1147 Czytano:1300 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr 23/IV/05 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za rok 2004...
2005-05-05 1149 Czytano:1393 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr 24/IV/05 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości połozonych w obrębie Ostoj...
2005-05-05 1151 Czytano:1438 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr 25/IV/05 - z dnia 25 kwietnia 2005r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezbędnej do poprawienia warunków za...
2005-05-05 1156 Czytano:1380 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr 26/IV/05 - z dnia 27 kwietnia 2005r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2005-05-05 1158 Czytano:1396 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr 27/V/05 - z dnia 06 czerwca 2005 roku
w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie, dotyczącej lik...
2005-06-09 1441 Czytano:1393 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr 28/V/05 - z dnia 06 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na...
2005-06-09 1445 Czytano:1351 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr 29/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Jasna” na obszarze m...
2005-07-07 1337 Czytano:1407 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr 30/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie...
2005-07-07 1340 Czytano:1324 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr 31/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2005-07-07 1347 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr 32/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie nabycia działek pod poszerzenie ulicy Józefów w Suchedniowie...
2005-07-07 1352 Czytano:1412 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr 33/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy...
2005-07-07 1354 Czytano:1378 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr 34/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2005-07-07 1355 Czytano:1479 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr 35/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie włączenia w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A w Stara...
2005-07-07 1357 Czytano:1483 razy » Przeczytaj artykuł
36  uchwała Nr 36/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich...
2005-07-07 1404 Czytano:1491 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr 37/VI/05 - z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zatwierdzenia porozumienia o przejęciu do zadań własnych Gminy prowadzenia Zespołu Szk...
2005-07-07 1406 Czytano:1415 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr 38/VII/2005 - z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2005-08-19 0953 Czytano:1315 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr 39/VII/05 - z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie...
2005-08-19 1510 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr 40/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie rozpatrzenia protestu Państwa Elżbiety i Mieczysława Kubalów, złożonego do projektu ...
2005-10-06 1103 Czytano:1301 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr 41/VIII/05 - 29 września 2005r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej w Suchedniowie...
2005-10-06 1106 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr 42/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt...
2005-10-06 1108 Czytano:1417 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr 43/VIII/2005 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych oświaty...
2005-10-06 1110 Czytano:1268 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr 44/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2005-10-06 1219 Czytano:1323 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr 45/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie przyjecia darowizny nieruchomości od Powiatu Skarżyskiego...
2005-10-06 1116 Czytano:1253 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr 46/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości...
2005-10-06 1123 Czytano:1295 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr 47/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustego nieograniczonego nieruchomości niez...
2005-10-06 1125 Czytano:1373 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr 48/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie zmian w uchwale dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru poda...
2005-10-06 1127 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr 49/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Liceum Ogólnokształcące dla Dorosł...
2005-10-06 1130 Czytano:1283 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr 50/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Technikum Spożywczego dla Dorosłych'...
2005-10-06 1132 Czytano:1402 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr 51/VIII/05 - z dnia 29 września 2005r.
w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie 'Technikum Mechaniczne dla Dorosłych' ...
2005-10-06 1135 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr 52/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 'Jasna' na obszarze miasta Suched...
2006-01-16 1313 Czytano:1361 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr 53/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005r....
2006-01-16 1259 Czytano:1229 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr 54/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2006-01-16 1308 Czytano:1290 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr 55/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu zyta, będącej podstawą do obliczenia wysokości podatku rolnego o...
2006-01-16 1316 Czytano:1243 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr 56/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu sprzedaży drewna, będącej podstawą do obliczenia wysokości poda...
2006-01-16 1321 Czytano:1389 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr 57/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieni...
2006-01-16 1324 Czytano:1271 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr 58/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2006-01-16 1326 Czytano:1293 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr 59/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty administracyjnej i podatku od posi...
2006-01-16 1331 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr 60/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa ...
2006-01-16 1333 Czytano:1359 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr 61/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie przyjecia na 2006 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami poz...
2006-01-16 1338 Czytano:1338 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr 62/IX/05 - z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suchedn...
2006-01-16 1340 Czytano:1381 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr 63/X/05 - z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznaw...
2006-01-17 0955 Czytano:1386 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr 64/X/05 - z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku ...
2006-01-17 0957 Czytano:5164 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr 65/X/05 - z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do obli...
2006-01-17 1001 Czytano:1376 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr 66/X/05 - z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportow...
2006-01-17 1002 Czytano:1320 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr 67/X/05 - z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych jednostek...
2006-01-17 1005 Czytano:1278 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały 2004 rok
Uchwały 2005 rok
Uchwały 2006 rok
Uchwały 2006r. - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały 2007 rok
Uchwały 2008 rok
Uchwały 2009 rok
Uchwały 2010 rok
Uchwały 2010 - kadencja 2010 - 2014
Uchwały 2011 rok
Uchwały 2012 rok
Uchwały 2013 rok
Uchwały 2014 rok
Uchwały 2014r. - Kadencja 2014-2018
Uchwały 2015 rok
Uchwały 2016 rok
Uchwały 2017 rok
Uchwały 2018 rok
Uchwały 2018r. - Kadencja 2018-2023
Opinie do uchwał
Projekty uchwał
Uchwały 2019 rok
Uchwały 2020 rok
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2005
» w sprawie przyjęcia na 2005 rok Programu współpracy MIasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
» w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w roku 2005
» - stanowisko w sprawie projektowanego przebiegu przez Gminę Suchedniów trasy drogi ekspresowej nr 7
» w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
» w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego \'BODZENTYŃSKA\' w Suchedniowie
» w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Suchedniów
» w sprawie przejęcia przez Gmine Suchedniów do realizacji zadania własnego Powiatu Skarżyskiego, polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
» w sprawie zamiaru likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Michniowie
» w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Suchedniów i Miastem Skarżysko - Kamienna w celu realizacji wspólnej polityki transportowej lokalnego transportu zbiorowego
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów