(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o przetargu z dnia 09 sierpnia 2022 r.
A» Aktualizacja Planu postępowań - sierpień 2022
A» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny specjalista - Laborant w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.4.2022
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 05.08.2022 r. Znak: GNI.6220.3.2022
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi

  pn.: 'Przebudowa drogi gminnej Nr 389003T – Ostojów – Krzyżka - Podłazie', 'Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  'Przebudowa drogi gminnej Nr 389003T – Ostojów – Krzyżka - Podłazie' oraz 'Przebudowa drogi gminnej – ul. Stokowiec w
  Suchedniowie'. - nadzór inwestorski.
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 12:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

  STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/


  Data wprowadzenia: 2022-05-19 1524
  Data upublicznienia: 2022-05-19
  Art. czytany: 252 razy

  » Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 334959 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 184254 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 978118 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » WYNIK POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1 - rozmiar: 335112 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki nr 7 do SWZ - rozmiar: 33334 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 27887 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 18383 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 19642 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4a do SWZ - rozmiar: 18568 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 17805 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 120320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SWZ - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP - rozmiar: 2993042 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów